GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

 6-7.11.2012 r. WałbrzychW dniach 6 i 7 listopada 2012 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego we Wałbrzychu odbyły się pierwsze z czterech zaplanowanych warsztatów grupy roboczej „Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi)”. Grupa robocza funkcjonuje w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk - Saksonia”. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele dolnośląskich oraz saksońskich instytucji zajmujących się problematyką eksploatacji kopalin oraz rewitalizacji obszarów powydobywczych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Regionalnego Związku Planowania Górne Łużyce Dolny Śląsk w Bautzen.

 


Miejsce warsztatów to wałbrzyska część dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego obszaru borykającego się z problemami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi po zakończeniu eksploatacji węgla kamiennego w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku.

Cele pierwszej rundy spotkań obejmowały: wzajemnie poznanie się partnerów z obu stron granicy, określenie własnych oczekiwań w stosunku do projektu oraz wymiana aktualnych informacji związanych z problematyką rewitalizacji obszarów pokopalnianych. Podstawowym zadaniem grupy było przedstawienie obszarów zainteresowań oraz zidentyfikowanie tych, które mogłyby być podstawą dalszej współpracy. Obie strony zgłosiły po kilka tematów związanych m.in. z rekultywacją obszarów powydobywczych, sposobami ich późniejszego zagospodarowania, a także konfliktami związanymi z udostępnianiem złóż i prowadzoną eksploatacją. W rezultacie dyskusji określono cztery grupy tematów, które będą podstawą przyszłych prac. Obejmują one:


turystykę związaną z obiektami górniczymi i geologicznymi w tym platformy wymiany informacji,
konflikty społeczne i środowiskowe związane z planowaną i czynną działalnością górniczą,
rewitalizację obszarów pokopalnianych w tym poprawę stanu środowiska, występowanie szkód górniczych oraz aktywizację gospodarczą takich terenów,
wymianę doświadczeń związaną z zabezpieczaniem obszarów niezagospodarowanych złóż kopalin.

W trakcie warsztatów wygłoszono trzy referaty, które miały wprowadzić uczestników w tematykę warsztatów. Pierwszy, wygłoszony przez, członka grupy roboczej, pana Dariusza Ziębę dotyczył zapisów projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Dwa kolejne, prezentowane były przez zaproszonych gości z dolnośląskiego oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego. Pan Adam Ihnatowicz wygłosił referat pt. ”Rewitalizacja obszarów powydobywczych na przykładzie projektu utworzenia Wałbrzyskiego Obszaru Geoturystycznego” natomiast pan Jacek Koźma referat pt. „Europejski Geopark Łuk Mużakowa jako przykład nowego sposobu użytkowania obszarów dawnego górnictwa węgla brunatnego”. Wszystkie spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Obrady zakończyło opracowanie roboczego programu drugiej rundy warsztatów, która zaplanowana jest na wiosnę 2013 roku. Po spotkaniu miała miejsce krótka wizyta w rejon nielegalnej eksploatacji węgla kamiennego w Wałbrzychy tzw. „biedaszybów”.

Opracował Jan Blachowski

Odwiedzin 6649

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt