GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Szczawno Zdrój, 11-13.03.2013

Trzy dni intensywnej wymiany informacji i doświadczeń mają za sobą polscy i niemieccy członkowie grupy roboczej 5 „Polityka rynku pracy i demografia”, działającej w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”. W ramach drugiej rundy warsztatowej spotkali się razem w Szczawnie Zdroju, żeby po dokładnym zapoznaniu się ze strategiami i instrumentami rozwiązywania problemów demograficznych obu krajów sąsiedzkich odnaleźć wspólne tematy i kierunki przyszłych działań mających na celu rozwój pogranicza.

 

 

Pierwszy dzień poświęcony był przede wszystkim instrumentom prognozowania rozwoju demograficznego i jego skutków (Bank Danych Lokalnych zawierający lokalne informacje dotyczące Dolnego Śląska, transgraniczna polsko-czesko-niemiecka baza danych CBFD i Saksoński Monitor Demograficzny) oraz strategiom rozwoju obu stron (Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Plan Rozwoju Kraju Związkowego Saksonia 2012).

Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym, dzięki któremu mogli zaznajomić się na miejscu z wzajemnym oddziaływaniem gospodarki, kształcenia zawodowego i polityki rynku pracy. Podczas wizyty w Wałbrzychu dowiedzieli się, w jaki sposób funkcjonuje czwarta co do wielkości Specjalna Strefa Ekonomiczna Europy oraz jakimi działaniami województwo dolnośląskie przyczynia się do unowocześnienia kształcenia zawodowego oraz jego silniejszej orientacji na zawody potrzebne na lokalnym rynku pracy. Uzupełnieniem tego wyjazdu były wizyta w Starostwie Kamiennej Góry i zaprezentowanie różnych instrumentów aktywizacji rynku pracy.

Teoretyczne uzupełnienie wrażeń uczestników miało miejsce w trzecim dniu w formie prezentacji na temat strategii udoskonalania współpracy szkół zawodowych, przedsiębiorstw i polityki dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w regionie Wałbrzycha. Uczestnicy dowiedzieli się również o priorytetach wyznaczonych w ramach planowania sieci szkolnej w Saksonii w zakresie kształcenia zawodowego, o budowie struktur zarządzania pracą na Dolnym Śląsku oraz strategiach i działaniach Dolnego Śląska mających na celu polepszenie perspektyw osób niepełnosprawnych i seniorów.

Na zakończenie warsztatów, w czasie wspólnej dyskusji uczestnicy na podstawie zebranych przez sobie zróżnicowanych informacji i wrażeń pracowali nad stworzeniem planu obejmującego merytoryczne założenia dalszej współpracy w ramach grupy roboczej.
W centrum znajdą się w przyszłości następujące tematy:
• wspieranie mobilności siły roboczej,
• transgraniczna współpraca w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych,
• wzmocnienie wspólnej tożsamości regionalnej,
• likwidacja barier.
Członkowie grupy roboczej byli zgodni co do tego, że szczególną uwagę należy skierować na rozwój obszaru przygranicznego. Konieczne do tego będą z jednej strony specyficzne rozwiązania. Z drugiej strony region ten posiada już duży potencjał dobrych praktyk w zakresie współpracy transgranicznej, który powinien służyć jako drogowskaz przy rozwiązywaniu wspólnych problemów Dolnego Śląska i Saksonii.

Rezultaty bardzo otwartej i konstruktywnej dyskusji zostaną teraz zebrane i opracowane przez nadzór naukowy projektu i będą stanowić podstawę 3. rundy warsztatów, które odbędą się w listopadzie 2013 roku.

Odwiedzin 6649

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt