GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Marienthal, 21-24.05.2013

Spotkanie uczestników Grupy roboczej nr 4 „Komunikacja i Transport” w ramach II rundy warsztatowej, połączonej z wizytą studyjną miała na celu wymianę informacji na temat funkcjonowania struktur administracyjnych, zakresów odpowiedzialności i kompetencji oraz innych istotnych procesów administracyjnych z zakresu funkcjonowania infrastruktury drogowej i kolejowej w polsko-saksońskiej administracji publicznej, planowania przestrzennego regionu i landu Wolnego Państwa Związkowego Saksonia.

 

Podczas pierwszego dnia spotkań strona polska i niemiecka wymieniła się informacjami dotyczącymi regionalnych (krajowych po stronie saksońskiej) dokumentów planistycznych związanych z tematyką transportu i komunikacji. Przedstawiciel strony polskiej w pierwszym bloku tematycznym scharakteryzował aktualny Plan Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, natomiast przedstawiciel strony niemieckiej Krajowy Plan Rozwoju Saksonii. W drugim bloku tematycznym przedstawiciele obu stron wymienili się informacjami dotyczącymi planów transportowych, przedstawiciel strony niemieckiej scharakteryzował istniejący dokument, natomiast reprezentant grupy polskiej przedstawił informacje dotyczące trwających prac nad opracowaniem Planu Transportowego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy dzień spotkań zakończył się wymianą informacji w zakresie zrealizowanych działań w ramach projektu Via Regia Plus, a także prezentacją informacji dotyczących dostępności komunikacyjnej dolnośląskich miast oraz regionalnych przewozów kolejowych na Dolnym Śląsku.

Drugi dzień obrad skoncentrował się w pierwszym bloku tematycznym na uwarunkowaniach prawnych i instytucjonalnych w kwestii zarządzania transportem i infrastrukturą komunikacyjną. Tematyka bloku obejmowała następujące kwestie:
– ZVON – Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych Górnych Łużyc i Dolnego Śląska;
– Zarządy dróg – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei;
– Urzędy zajmujące się sprawami transportu i komunikacji – kompetencje UMWD.
W kolejnej części drugiego dnia rozmów omówiono tematy dotyczące aktualizacji inwentaryzacji mostów granicznych na pograniczu Dolny Śląsk – Saksonia, stworzenia sieci dróg dojazdowych do autostrady A4 tworzących szkielet komunikacyjny na Dolnym Śląsku. Przedstawiciel grupy niemieckiej przedstawił także stan obecny projektu „bilet Euro-Nysa” oraz perspektywy jego rozwoju.

Niniejsze warsztaty połączone były również z wizytą studyjną (trzeci dzień spotkań), gdzie następnie Grupa miała możliwość naocznego sprawdzenia przekazanej uprzednio wiedzy z zakresu infrastruktury drogowo – kolejowej, w szczególności w zakresie funkcjonowania linii kolejowej i mostu w Krzewinie Zgorzeleckiej /Ostritz; funkcjonowania węzła komunikacyjnego w Görlitz; funkcjonującej kładki dla pieszych w Pieńku/ Deschce i planowanej tam budowy nowego przejścia i dróg łączących S 127 z drogą wojewódzką 353; funkcjonowania węzła komunikacyjno - autobusowego w Zittau wraz z kolejką wąskotorową oraz funkcjonowania „szczególnego” promu na Nysie Łużyckiej w m. Zentendorf, jak również dostosowania wyrobisk pokopalnianych ( Berzdorfer See ) przyczyniających się do rozwoju aktywności turystycznej pogranicza polsko- niemieckiego.

Ostatni dzień rozmów grupy skoncentrował się na podsumowaniu, ocenie ustaleń z przeprowadzonych rozmów i zaplanowaniu następnej jesiennej rundy warsztatowej. Obrady zakończono dyskusją na temat ekspertyz jakie grupa może przeprowadzić w ramach projektu. Ze względu na możliwość utraty części środków przeznaczonych w 2013 r. na sporządzenie ekspertyz (konieczność wydania części środków do końca bieżącego roku), liderzy grup podjęli decyzję o konieczności dodatkowego spotkania mającego na celu szczegółowe przedstawienie koncepcji i rozpoczęcie działań związanych z merytorycznym przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na przedmiotowe spotkanie wyznaczono wstępnie termin na przełomie czerwca/lipca 2013r. na terenie polskiego obszaru przygranicznego.

Odwiedzin 6649

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt