GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Marienthal, 4-7.06.2013

 

 

Druga runda warsztatowa i wizyta studyjna GR 2 – Rewitalizacja Obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi) w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” odbyła się w Ostritz, w dniach 4-7 czerwca 2013 roku.

 

 

Rundę rozpoczął dr Knippschild, wystąpieniem poświęconym planowaniu przestrzennemu i Planowi Rozwoju Saksonii 2012. Jego wystąpienie rozwinął lider projektu po stronie saksońskiej, dr Peter Heinrich. Po stronie dolnośląskiej, nową Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przedstawił lider projektu, dr Jan Blachowski. Dzięki wystąpieniom, podczas dyskusji, porównane zostały systemy planowania przestrzennego w obu regionach. Istotne różnice w rozumieniu pojęć z zakresu planowania przestrzennego oraz różnice w organizacji państw i regionów zachęcają do dalszej pracy nad lepszym zrozumieniem mechanizmów planistycznych, co zaowocuje lepszą współpracą przy realizacji wspólnych projektów.

Podobne porównanie, tym razem w zakresie funkcjonowania systemów elektroenergetycznych w Polsce i Niemczech przedstawił Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Paweł Karpiński. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na funkcjonowanie administracji związanej z energetyką w Polsce oraz przedstawił krajowe dokumenty strategiczne, związane z energetyką. Podczas dyskusji rozważano możliwość rekultywacji terenów powydobywczych poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Funkcjonowanie Wyższego Urzędu Górniczego w Saksonii przedstawił p. Marek Kamratzki. Poinformował o strukturze nadzoru nad kopalniami w Saksonii. Po stronie dolnośląskiej podobnego porównania dokonał Geolog Województwa Dolnośląskiego, Waldemar Kaźmierczak. Określił również system koncesji i organy nadzorcze w Polsce. W dyskusji porównano systemy nadzoru górniczego w obu krajach.

Ciekawe wystąpienie, ilustrujące rekultywację i zagospodarowanie terenów odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego przedstawiała przedstawicielka Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Urszula Kaźmierczak. Prezentacja zawierała bogatą dokumentację fotograficzną i przykłady działań rekultywacyjnych.

Ważnym elementem przeprowadzonych warsztatów był wyjazd studyjny. Podczas wyjazdu przedstawiono zrekultywowaną poprzez zalanie wodą i obudowaną infrastrukturę turystyczną, dawną kopalnię węgla brunatnego w Boxbergu. Udało się również zwiedzić Park Głazów Narzutowych, który jest bardzo ciekawą turystycznie i edukacyjnie formą rekultywacji kopalni. Ogromne wrażenie na uczestnikach polskiej strony zrobił również widok z wieży widokowej na czynną kopalnię odkrywkową w Nochten. Nieopodal Goerllitz p. Andreas Schaaf zaprezentował i szczegółowo omówił zalew Berzdorfer See, który jest zaadaptowaną na cele turystyczne dawną kopalnią odkrywkową węgla brunatnego.

Wizytę zakończyło podsumowanie i przygotowanie 3 rundy warsztatów na terenie Dolnego Śląska. Zaplanowano je na miesiąc październik 2013 roku.

Odwiedzin 6649

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt