GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu styczeń 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 53
1
2
3
week 1
4
5
6
7
8
9
week 2
week 3
week 4

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zlecenia polegającego na pełnieniu roli eksperta w dziedzinie - Energetyczna rewitalizacja miast do projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” współfinansowanego prze UE ze środków EFRR w ramach POWT Polska- Saksonia 2007-2013. 

Zadaniem eksperta będzie opracowanie metody, harmonogramu prac, wykonanie badania ankietowego, jak również dokonanie analizy doświadczeń 20 polskich miast pogranicza (wg katalogu miast wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie rewitalizacji energetycznej miast oraz przedstawienie jej w formie raportu.Przygotowanie kompleksowego opracowania podsumowującego pn. „Analiza doświadczeń i zamierzeń samorządów miejskich z obszaru pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii w zakresie rewitalizacji energetycznej miast”.

 

Termin wykonania całości zlecenia przypada na dzień 13.09.2014 r. a jego poszczególnych części zgodnie z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany.

Efektem wykonanego zlecenia będzie:

 1. Ankieta na temat potrzeb finansowych, uwarunkowań organizacyjnych miast polsko-saksońskiego pogranicza w zakresie  energetycznej rewitalizacji miast
 2. Raport w j. polskim obejmujący analizę doświadczeń samorządów miejskich polsko-saksońskiego pogranicza w zakresie rewitalizacji energetycznej miast
 3. Prezentacja w programie Power Point w j. polskim (max. 20 slajdów) prezentująca  efekt końcowy opracowania.
 4. Opracowanie podsumowujące (ok. 80 stron) pn. „Analiza doświadczeń i zamierzeń samorządów miejskich z obszaru pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii w zakresie rewitalizacji energetycznej miast”

 

Zakres zadań obejmuje:

1. Opracowanie metody badawczej uwzględniającej możliwość przeprowadzenia badania po stronach polskiej i  niemieckiej miast wskazanych przez Zamawiającego wg załączonego katalogu miast oraz harmonogramu prac.

2. Przygotowanie ankiety i przeprowadzenie badania ankietowego we wskazanych 20 polskich miastach polsko-saksońskiego pogranicza na temat potrzeb finansowych, uwarunkowań organizacyjnych oraz możliwości i woli tworzenia partnerstw transgranicznych dla realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji energetycznej miast.   

Mówiąc o badaniu ankietowym Zamawiający ma na myśli:

ustrukturyzowaną formę wywiadu na temat potrzeb finansowych, uwarunkowań organizacyjnych oraz możliwości i woli tworzenia partnerstw transgranicznych dla realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji energetycznej miast.     

3. Analiza doświadczeń polskich samorządów miejskich polsko-saksońskiego pogranicza w zakresie rewitalizacji energetycznej miast, wg katalogu 20 miast wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie dostępnych w tym zakresie materiałów i dokumentów przy  wykorzystywaniu przeprowadzonego na wskazanym obszarze  badania ankietowego. 

Mówiąc energetyczna rewitalizacja miast Zamawiający ma na myśli m.in.: 

 • rewitalizację energetyczną kwartałów miejskich
 • poprawę sprawności energetycznej obiektów publicznych,
 • poprawę sprawności systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
 • organizację przestrzeni publicznych z wykorzystaniem wody opadowej
 • wykorzystanie nowych źródeł energii,
 • wykorzystanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
 • realizację lub modernizację obiektów publicznych o wysokiej sprawności energetycznej
 • realizację innowacyjnych rozwiązań oświetlenia miast ograniczających energochłonność systemów oświetleniowych dróg oraz przestrzeni i obiektów publicznych, w tym mających wpływ na ograniczenie zanieczyszczania nocnego nieba światłem.

 

Mówiąc o materiałach i dokumentach Zamawiający ma na myśli m.in. :

 • strategie rozwoju gmin,
 • wieloletnie prognozy finansowe,
 • wieloletnie programy inwestycyjne,
 • programy ochrony środowiska,
 • plany zaopatrzenia miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • Programy Obniżenia Niskiej Emisji (PONE)
 • Wojewódzki Program Ochrony Powietrza (POP)
 • inne adekwatne dokumenty.

4. Koordynowanie prac wg wcześniej ustalonego harmonogramu w porozumieniu z ekspertem wykonującym opracowanie dla niemieckich miast polsko-saksońskiego pogranicza

5. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowanie wniosków w postaci raportu w języku polskim

6. Przygotowanie prezentacji w programie Power Point (max. 20 slajdów) prezentującej  efekt końcowy opracowania. Prezentacja wykonana będzie w polskiej wersji językowej.

7. Wykonanie kompleksowego opracowania podsumowującego (ok. 80 stron) pn. „Analiza doświadczeń i zamierzeń samorządów miejskich z obszaru pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii w zakresie rewitalizacji energetycznej miast”, opracowanego na podstawie syntezy analiz dokonanych po stronie polskiej oraz niemieckiej. Opracowanie zawierało będzie m.in.:katalog miast wg grup tematycznych, posiadających np. podobne obszary problemowe

 • wnioski i rekomendacje dla samorządów miejskich pogranicza polsko-saksońskiego na nowy okres programowania 2014-2020 w zakresie możliwości zawierania partnerstw transgranicznych
 • wskazania idei projektowych dla miast pogranicza w zakresie rewitalizacji energetycznej.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje diagnozę zrealizowanych, będących w trakcie realizacji oraz przygotowywanych działań dotyczących energetycznej rewitalizacji miast i działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Analiza dotychczasowych rozwiązań obejmuje okres lat min. 2008-2013,  a analiza planowanych działań inwestycyjnych okres 2014-2020. Analiza dotyczy 38 miast wg katalogu przedstawionego przez Zamawiającego.

Schemat i wytyczne techniczne przygotowania opracowania podsumowującego przedstawiony będzie przez Zamawiającego w osobnym załączniku.

Opracowanie przygotowane zostanie w j. polskim, w formie papierowej (8 szt.) i na nośnikach elektronicznych umożliwiających edytowanie.

8. Stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie zagadnień merytorycznych

9. Na zaproszenie Zamawiającego uczestnictwo w jednym dniu warsztatów grupy roboczej nr 1 Rewitalizacja miast, która działa w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, zaplanowanych w terminie 11.-13.06. 2014 r. w Świeradowie Zdroju w celu zaprezentowania przyjętej metodologii badań ankietowych, a w przypadku posiadania częściowych wyników analizy ankiety i dokumentów, zaprezentowanie ich.

 

Kryteria wyboru eksperta:

Osoba ubiegająca się o udział w roli eksperta koordynującego w działaniach projektu „Razem dla pogranicza” w jego części dla grupy roboczej nr 1 Rewitalizacja miast musi spełniać następujące kryteria:

Kryteria obowiązkowe:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe
 2. Posiadać wiedzę w zakresie polityki miejskiej, urbanistyki, polityki energetycznej, rewitalizacji energetycznej miast potwierdzoną certyfikatami ukończenia studiów, kursów, szkoleń, publikacjami, dorobkiem naukowym.
 3. Posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykorzystaniem w/w obszarów wiedzy lub inne uzasadniające ubieganie się o udział w projekcie w charakterze eksperta.
 4. Posiadać w swoim dorobku co najmniej:
 • jedną ekspertyzę z zakresu polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z polityki energetycznej i/lub ocen oddziaływania na środowisko
 • opracowanie materiału/ ankiety pod jedno badanie opinii publicznej wraz z analizą uzyskanych wyników

 

Ponadto powinna dodatkowo posiadać następujące doświadczenie

 1. Uczestniczyć w pracach nad przynajmniej jednym dokumentem strategicznym dla gmin np. strategie rozwoju gmin, wieloletnie prognozy finansowe, wieloletnie programy inwestycyjne, programy ochrony środowiska, plany zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 2. inne doświadczenia takiej jak dorobek naukowy, publikacje uzasadniające ubieganie się o udział w projekcie w charakterze eksperta
 1. Znajomość j. niemieckiego

 

W celu przygotowania oferty cenowej proszę o wypełnienie poniższej tabelki podając cenę jednostkową dla danej usługi, dla 1 osoby.

Oferty wg poniższego schematu proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do piątku  14 marca br.

Rodzaj zlecenia

Kwota za wykonanie usługi brutto

Uczestnictwo w roli eksperta koordynującego w projekcie „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia”

 

 

 

 

 

Odwiedzin 6406

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt