GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13
1
2
3
4
week 14
5
6
7
8
9
week 15
week 16
week 17

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zlecenia polegającego na pełnieniu roli eksperta w dziedzinie - Energetyczna rewitalizacja miast do projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” współfinansowanego prze UE ze środków EFRR w ramach POWT Polska- Saksonia 2007-2013. 

Zadaniem eksperta będzie opracowanie metody, harmonogramu prac, wykonanie badania ankietowego, jak również dokonanie analizy doświadczeń 20 polskich miast pogranicza (wg katalogu miast wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie rewitalizacji energetycznej miast oraz przedstawienie jej w formie raportu.Przygotowanie kompleksowego opracowania podsumowującego pn. „Analiza doświadczeń i zamierzeń samorządów miejskich z obszaru pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii w zakresie rewitalizacji energetycznej miast”.

 

Termin wykonania całości zlecenia przypada na dzień 13.09.2014 r. a jego poszczególnych części zgodnie z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany.

Efektem wykonanego zlecenia będzie:

 1. Ankieta na temat potrzeb finansowych, uwarunkowań organizacyjnych miast polsko-saksońskiego pogranicza w zakresie  energetycznej rewitalizacji miast
 2. Raport w j. polskim obejmujący analizę doświadczeń samorządów miejskich polsko-saksońskiego pogranicza w zakresie rewitalizacji energetycznej miast
 3. Prezentacja w programie Power Point w j. polskim (max. 20 slajdów) prezentująca  efekt końcowy opracowania.
 4. Opracowanie podsumowujące (ok. 80 stron) pn. „Analiza doświadczeń i zamierzeń samorządów miejskich z obszaru pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii w zakresie rewitalizacji energetycznej miast”

 

Zakres zadań obejmuje:

1. Opracowanie metody badawczej uwzględniającej możliwość przeprowadzenia badania po stronach polskiej i  niemieckiej miast wskazanych przez Zamawiającego wg załączonego katalogu miast oraz harmonogramu prac.

2. Przygotowanie ankiety i przeprowadzenie badania ankietowego we wskazanych 20 polskich miastach polsko-saksońskiego pogranicza na temat potrzeb finansowych, uwarunkowań organizacyjnych oraz możliwości i woli tworzenia partnerstw transgranicznych dla realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji energetycznej miast.   

Mówiąc o badaniu ankietowym Zamawiający ma na myśli:

ustrukturyzowaną formę wywiadu na temat potrzeb finansowych, uwarunkowań organizacyjnych oraz możliwości i woli tworzenia partnerstw transgranicznych dla realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji energetycznej miast.     

3. Analiza doświadczeń polskich samorządów miejskich polsko-saksońskiego pogranicza w zakresie rewitalizacji energetycznej miast, wg katalogu 20 miast wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie dostępnych w tym zakresie materiałów i dokumentów przy  wykorzystywaniu przeprowadzonego na wskazanym obszarze  badania ankietowego. 

Mówiąc energetyczna rewitalizacja miast Zamawiający ma na myśli m.in.: 

 • rewitalizację energetyczną kwartałów miejskich
 • poprawę sprawności energetycznej obiektów publicznych,
 • poprawę sprawności systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
 • organizację przestrzeni publicznych z wykorzystaniem wody opadowej
 • wykorzystanie nowych źródeł energii,
 • wykorzystanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
 • realizację lub modernizację obiektów publicznych o wysokiej sprawności energetycznej
 • realizację innowacyjnych rozwiązań oświetlenia miast ograniczających energochłonność systemów oświetleniowych dróg oraz przestrzeni i obiektów publicznych, w tym mających wpływ na ograniczenie zanieczyszczania nocnego nieba światłem.

 

Mówiąc o materiałach i dokumentach Zamawiający ma na myśli m.in. :

 • strategie rozwoju gmin,
 • wieloletnie prognozy finansowe,
 • wieloletnie programy inwestycyjne,
 • programy ochrony środowiska,
 • plany zaopatrzenia miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • Programy Obniżenia Niskiej Emisji (PONE)
 • Wojewódzki Program Ochrony Powietrza (POP)
 • inne adekwatne dokumenty.

4. Koordynowanie prac wg wcześniej ustalonego harmonogramu w porozumieniu z ekspertem wykonującym opracowanie dla niemieckich miast polsko-saksońskiego pogranicza

5. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowanie wniosków w postaci raportu w języku polskim

6. Przygotowanie prezentacji w programie Power Point (max. 20 slajdów) prezentującej  efekt końcowy opracowania. Prezentacja wykonana będzie w polskiej wersji językowej.

7. Wykonanie kompleksowego opracowania podsumowującego (ok. 80 stron) pn. „Analiza doświadczeń i zamierzeń samorządów miejskich z obszaru pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii w zakresie rewitalizacji energetycznej miast”, opracowanego na podstawie syntezy analiz dokonanych po stronie polskiej oraz niemieckiej. Opracowanie zawierało będzie m.in.:katalog miast wg grup tematycznych, posiadających np. podobne obszary problemowe

 • wnioski i rekomendacje dla samorządów miejskich pogranicza polsko-saksońskiego na nowy okres programowania 2014-2020 w zakresie możliwości zawierania partnerstw transgranicznych
 • wskazania idei projektowych dla miast pogranicza w zakresie rewitalizacji energetycznej.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje diagnozę zrealizowanych, będących w trakcie realizacji oraz przygotowywanych działań dotyczących energetycznej rewitalizacji miast i działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Analiza dotychczasowych rozwiązań obejmuje okres lat min. 2008-2013,  a analiza planowanych działań inwestycyjnych okres 2014-2020. Analiza dotyczy 38 miast wg katalogu przedstawionego przez Zamawiającego.

Schemat i wytyczne techniczne przygotowania opracowania podsumowującego przedstawiony będzie przez Zamawiającego w osobnym załączniku.

Opracowanie przygotowane zostanie w j. polskim, w formie papierowej (8 szt.) i na nośnikach elektronicznych umożliwiających edytowanie.

8. Stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie zagadnień merytorycznych

9. Na zaproszenie Zamawiającego uczestnictwo w jednym dniu warsztatów grupy roboczej nr 1 Rewitalizacja miast, która działa w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, zaplanowanych w terminie 11.-13.06. 2014 r. w Świeradowie Zdroju w celu zaprezentowania przyjętej metodologii badań ankietowych, a w przypadku posiadania częściowych wyników analizy ankiety i dokumentów, zaprezentowanie ich.

 

Kryteria wyboru eksperta:

Osoba ubiegająca się o udział w roli eksperta koordynującego w działaniach projektu „Razem dla pogranicza” w jego części dla grupy roboczej nr 1 Rewitalizacja miast musi spełniać następujące kryteria:

Kryteria obowiązkowe:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe
 2. Posiadać wiedzę w zakresie polityki miejskiej, urbanistyki, polityki energetycznej, rewitalizacji energetycznej miast potwierdzoną certyfikatami ukończenia studiów, kursów, szkoleń, publikacjami, dorobkiem naukowym.
 3. Posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykorzystaniem w/w obszarów wiedzy lub inne uzasadniające ubieganie się o udział w projekcie w charakterze eksperta.
 4. Posiadać w swoim dorobku co najmniej:
 • jedną ekspertyzę z zakresu polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z polityki energetycznej i/lub ocen oddziaływania na środowisko
 • opracowanie materiału/ ankiety pod jedno badanie opinii publicznej wraz z analizą uzyskanych wyników

 

Ponadto powinna dodatkowo posiadać następujące doświadczenie

 1. Uczestniczyć w pracach nad przynajmniej jednym dokumentem strategicznym dla gmin np. strategie rozwoju gmin, wieloletnie prognozy finansowe, wieloletnie programy inwestycyjne, programy ochrony środowiska, plany zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 2. inne doświadczenia takiej jak dorobek naukowy, publikacje uzasadniające ubieganie się o udział w projekcie w charakterze eksperta
 1. Znajomość j. niemieckiego

 

W celu przygotowania oferty cenowej proszę o wypełnienie poniższej tabelki podając cenę jednostkową dla danej usługi, dla 1 osoby.

Oferty wg poniższego schematu proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do piątku  14 marca br.

Rodzaj zlecenia

Kwota za wykonanie usługi brutto

Uczestnictwo w roli eksperta koordynującego w projekcie „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia”

 

 

 

 

 

Odwiedzin 6485

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt