GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu styczeń 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 53
1
2
3
week 1
4
5
6
7
8
9
week 2
week 3
week 4

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zlecenia polegającego na uczestnictwie w roli eksperta do projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” współfinansowanego prze UE ze środków EFRR w ramach POWT Polska- Saksonia 2007-2013. 

Zadaniem eksperta będzie dokonanie analizy doświadczeń 18 niemieckich samorządów polsko-saksońskiego pogranicza wg katalogu miast wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie rewitalizacji energetycznej miast oraz zbadanie możliwości podejmowania partnerstw transgranicznych w celu realizacji projektów o tej tematyce. 

 

Efektem wykonanego zlecenia będą:

 1. Raport sporządzony w języku polskim według metody uzgodnionej z Ekspertem Koordynującym oraz z Zamawiającym.
 2. Prezentacja (max. 20 slajdów) wykonana w programie Power Point w języku polskim.

 

Termin wykonania całości zlecenia przypada na dzień 13.07.2014 r. a jego poszczególnych części zgodnie z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Przeprowadzenie badania ankietowego według przygotowanej ankiety we wskazanych 18 niemieckich miastach polsko-saksońskiego pogranicza na temat potrzeb finansowych, uwarunkowań organizacyjnych oraz możliwości i woli tworzenia partnerstw transgranicznych dla realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji energetycznej miast.   
 2. W oparciu o dostępne materiały i dokumenty wykonanie analizy doświadczeń w zakresie rewitalizacji energetycznej 18 niemieckich samorządów miejskich polsko-saksońskiego pogranicza wg katalogu miast wskazanych przez Zamawiającego. Analiza dotyczyć będzie zrealizowanych, będących w trakcie realizacji oraz przygotowywanych działań dotyczących energetycznej rewitalizacji miast i działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Analiza dotychczasowych rozwiązań obejmuje okres lat min. 2008-2013, a analiza planowanych działań inwestycyjnych okres 2014-2020.

 

Mówiąc energetyczna rewitalizacja miast Zamawiający ma na myśli m.in.: 

 • rewitalizację energetyczną kwartałów miejskich
 • poprawę sprawności energetycznej obiektów publicznych,
 • poprawę sprawności systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
 • organizację przestrzeni publicznych z wykorzystaniem wody opadowej
 • wykorzystanie nowych źródeł energii,
 • wykorzystanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
 • realizację lub modernizację obiektów publicznych o wysokiej sprawności energetycznej
 • realizację innowacyjnych rozwiązań oświetlenia miast ograniczających energochłonność systemów oświetleniowych dróg oraz przestrzeni i obiektów publicznych, w tym mających wpływ na ograniczenie zanieczyszczania nocnego nieba światłem.

 

Mówiąc o materiałach i dokumentach Zamawiający ma na myśli m.in. :

 • strategie rozwoju miast
 • plany i studia rozwoju przestrzennego miast
 • wieloletnie prognozy finansowe,
 • wieloletnie programy inwestycyjne,
 • programy ochrony środowiska,
 • plany zaopatrzenia miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • inne adekwatne dokumenty.
 1. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowanie wniosków w postaci raportu w języku polskim według schematu uzgodnionego z Ekspertem Koordynującym. 
 2. Przygotowanie prezentacji wniosków w programie Power Point (max. 20 slajdów) w polskiej wersji językowej.
 3. Współpracę z Ekspertem Koordynującym oraz z Zamawiającym w zakresie uzgodnienia metody badawczej i szczegółowego harmonogramu.  
 4. Na zaproszenie Zamawiającego uczestnictwo w jednym dniu warsztatów grupy roboczej nr 1 Rewitalizacja miast, która działa w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, zaplanowanych w terminie 11.-13.06. 2014 r. w Świeradowie Zdroju w celu zaprezentowania przyjętej metodologii badań ankietowych, a w przypadku posiadania częściowych wyników analizy ankiety i dokumentów, zaprezentowanie ich.

 

Kryteria wyboru eksperta:

Osoba ubiegająca się o udział w roli eksperta w działaniach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia” w jego części dla grupy roboczej nr 1 „Rewitalizacja miast” musi spełniać następujące kryteria:

Kryteria obowiązkowe:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe
 2. Posiadać wiedzę w zakresie polityki miejskiej, urbanistyki, polityki energetycznej, rewitalizacji energetycznej miast potwierdzoną certyfikatami ukończenia studiów, kursów, szkoleń,
 3. Posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykorzystaniem w/w obszarów wiedzy lub inne uzasadniające ubieganie się o udział w projekcie w charakterze eksperta.

 

Kryterium dodatkowe:

 1. doświadczenie w realizacji projektów badawczych na obszarze transgranicznym
 2. inne doświadczenia takiej jak dorobek naukowy, publikacje uzasadniające ubieganie się o udział w projekcie w charakterze eksperta
 3. znajomość języka niemieckiego

 

W celu przygotowania oferty cenowej proszę o wypełnienie poniższej tabelki podając cenę jednostkową dla wskazanej usługi, dla 1 osoby.

Oferty wg poniższego schematu proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do piątku 14  marca br.

 

Rodzaj zlecenia Kwota za wykonanie usługi brutto
Uczestnictwo w roli eksperta w projekcie „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk - Saksonia” (analiza doświadczeń niemieckich samorządów pogranicza, badanie ankietowe, raport, merytoryczny udział w seminarium)                    

 

 

Odwiedzin 6406

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt