GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13
1
2
3
4
week 14
5
6
7
8
9
week 15
week 16
week 17

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zlecenia polegającego na uczestnictwie w roli eksperta do projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” współfinansowanego prze UE ze środków EFRR w ramach POWT Polska- Saksonia 2007-2013. 

Zadaniem eksperta będzie dokonanie analizy doświadczeń 18 niemieckich samorządów polsko-saksońskiego pogranicza wg katalogu miast wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie rewitalizacji energetycznej miast oraz zbadanie możliwości podejmowania partnerstw transgranicznych w celu realizacji projektów o tej tematyce. 

 

Efektem wykonanego zlecenia będą:

 1. Raport sporządzony w języku polskim według metody uzgodnionej z Ekspertem Koordynującym oraz z Zamawiającym.
 2. Prezentacja (max. 20 slajdów) wykonana w programie Power Point w języku polskim.

 

Termin wykonania całości zlecenia przypada na dzień 13.07.2014 r. a jego poszczególnych części zgodnie z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Przeprowadzenie badania ankietowego według przygotowanej ankiety we wskazanych 18 niemieckich miastach polsko-saksońskiego pogranicza na temat potrzeb finansowych, uwarunkowań organizacyjnych oraz możliwości i woli tworzenia partnerstw transgranicznych dla realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji energetycznej miast.   
 2. W oparciu o dostępne materiały i dokumenty wykonanie analizy doświadczeń w zakresie rewitalizacji energetycznej 18 niemieckich samorządów miejskich polsko-saksońskiego pogranicza wg katalogu miast wskazanych przez Zamawiającego. Analiza dotyczyć będzie zrealizowanych, będących w trakcie realizacji oraz przygotowywanych działań dotyczących energetycznej rewitalizacji miast i działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Analiza dotychczasowych rozwiązań obejmuje okres lat min. 2008-2013, a analiza planowanych działań inwestycyjnych okres 2014-2020.

 

Mówiąc energetyczna rewitalizacja miast Zamawiający ma na myśli m.in.: 

 • rewitalizację energetyczną kwartałów miejskich
 • poprawę sprawności energetycznej obiektów publicznych,
 • poprawę sprawności systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
 • organizację przestrzeni publicznych z wykorzystaniem wody opadowej
 • wykorzystanie nowych źródeł energii,
 • wykorzystanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
 • realizację lub modernizację obiektów publicznych o wysokiej sprawności energetycznej
 • realizację innowacyjnych rozwiązań oświetlenia miast ograniczających energochłonność systemów oświetleniowych dróg oraz przestrzeni i obiektów publicznych, w tym mających wpływ na ograniczenie zanieczyszczania nocnego nieba światłem.

 

Mówiąc o materiałach i dokumentach Zamawiający ma na myśli m.in. :

 • strategie rozwoju miast
 • plany i studia rozwoju przestrzennego miast
 • wieloletnie prognozy finansowe,
 • wieloletnie programy inwestycyjne,
 • programy ochrony środowiska,
 • plany zaopatrzenia miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • inne adekwatne dokumenty.
 1. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowanie wniosków w postaci raportu w języku polskim według schematu uzgodnionego z Ekspertem Koordynującym. 
 2. Przygotowanie prezentacji wniosków w programie Power Point (max. 20 slajdów) w polskiej wersji językowej.
 3. Współpracę z Ekspertem Koordynującym oraz z Zamawiającym w zakresie uzgodnienia metody badawczej i szczegółowego harmonogramu.  
 4. Na zaproszenie Zamawiającego uczestnictwo w jednym dniu warsztatów grupy roboczej nr 1 Rewitalizacja miast, która działa w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, zaplanowanych w terminie 11.-13.06. 2014 r. w Świeradowie Zdroju w celu zaprezentowania przyjętej metodologii badań ankietowych, a w przypadku posiadania częściowych wyników analizy ankiety i dokumentów, zaprezentowanie ich.

 

Kryteria wyboru eksperta:

Osoba ubiegająca się o udział w roli eksperta w działaniach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia” w jego części dla grupy roboczej nr 1 „Rewitalizacja miast” musi spełniać następujące kryteria:

Kryteria obowiązkowe:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe
 2. Posiadać wiedzę w zakresie polityki miejskiej, urbanistyki, polityki energetycznej, rewitalizacji energetycznej miast potwierdzoną certyfikatami ukończenia studiów, kursów, szkoleń,
 3. Posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykorzystaniem w/w obszarów wiedzy lub inne uzasadniające ubieganie się o udział w projekcie w charakterze eksperta.

 

Kryterium dodatkowe:

 1. doświadczenie w realizacji projektów badawczych na obszarze transgranicznym
 2. inne doświadczenia takiej jak dorobek naukowy, publikacje uzasadniające ubieganie się o udział w projekcie w charakterze eksperta
 3. znajomość języka niemieckiego

 

W celu przygotowania oferty cenowej proszę o wypełnienie poniższej tabelki podając cenę jednostkową dla wskazanej usługi, dla 1 osoby.

Oferty wg poniższego schematu proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do piątku 14  marca br.

 

Rodzaj zlecenia Kwota za wykonanie usługi brutto
Uczestnictwo w roli eksperta w projekcie „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk - Saksonia” (analiza doświadczeń niemieckich samorządów pogranicza, badanie ankietowe, raport, merytoryczny udział w seminarium)                    

 

 

Odwiedzin 6485

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt