GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu październik 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 39
1
2
3
week 40
4
5
6
7
8
9
week 41
week 42
week 43

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie
Partner Współpracy: Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFRR) Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

 

Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 1. 017 636,45 €
Wartość projektu dla Dolnego Śląska: 388 260,00 €
Wartość projektu dla Saksonii: 629 376,45 €
Termin realizacji projektu: styczeń 2012 - grudzień 2014 (przedłużony do 31 marca 2015)
Oś priorytetowa: Rozwój transgraniczny
Dziedzina wsparcia: Ład przestrzenny i planowanie regionalne
Działanie 1.5.1: Współpraca w dziedzinie ładu przestrzennego i planowania regionalnego

 

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie podstaw do strukturalnej zmiany w zakresie współpracy pomiędzy administracją Wolnego Państwa Saksonii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w celu jej polepszenia. Dzięki temu projekt ten przyczynia się do dalszego rozwoju i wzrostu intensywności udanej współpracy pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem oraz zgodnego współżycia społecznego w Europie. Projekt wykorzystuje potencjał procesu integracji europejskiej celem wspólnego przyszłościowego rozwoju Wolnego Państwa Saksonii i Województwa Dolnośląskiego.

 

Projekt dąży do:

  • poprawy znajomości struktur administracyjnych i zakresu kompetencji
  • wzajemnego zrozumienia działań administracyjnych w obu krajach, względnie regionach
  • wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami Wolnego Państwa Saksonii i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • przeprowadzenia analizy potencjałów i interesów, identyfikacji wspólnych obszarów działań oraz wypracowania propozycji rozwiązań w priorytetowych obszarach tematycznych znajdujących się w polu zainteresowania obu stron
  • poprawy znajomości języka i kompetencji interkulturalnych pracowników
  • wymiany z innymi regionami granicznymi na temat kształtowania i struktur współpracy transgranicznej

 

Struktura projektu i zakres działań

 

Okres trwania projektu wynosi 3 lata. Projekt podzielony jest na 3 fazy:

  • Faza I: styczeń 2012 – październik 2012, stworzenie struktur projektu: powołanie Grupy Sterującej i sekretariatu projektu oraz Grup Roboczych; organizacja konferencji inauguracyjnej i pierwszej rundy warsztatowej Grup Roboczych,
  • Faza II: listopad 2012 – styczeń 2014, spotkania Grupy Sterującej, organizacja drugiej i trzeciej rundy warsztatowej Grup Roboczych, wyznaczenie wspólnych obszarów działania, organizacja interregionalnej konferencji, wymiana doświadczeń z innymi regionami pogranicza, stworzenie strony internetowej projektu z platformą online do wymiany dokumentów i wyników, organizacja wizyt studyjnych, przyjęcie na praktyki pracowników administracji w Polsce i w Saksonii, organizacja szkoleń interkulturowych oraz kursów językowych.
  • Faza III: luty 2014 – grudzień 2014, spotkania Grupy Sterującej, oganizacja czwartej rundy warsztatowa Grup Roboczych, konferencja kończąca projekt, identyfikacja pomysłów projektu, rozwój wspólnych projektów, ewaluacja projektu i przedstawienie zaleceń dalszych działań celem dalszego prowadzenia projektu, organizacja wizyt studyjnych, przyjęcie na praktyki pracowników administracji w Polsce i w Saksonii, organizacja szkoleń interkulturowych oraz kursów językowych.

 

Działania projektowe podzielone są na cztery pakiety robocze, które można przedstawić w sposób następujący (por. rys. 1):

 

Rysunek 1: Struktura projektu

rys1

 


Zarządzanie projektem i koordynacja

 

Do kierowania projektem powołana została Grupa Sterująca. Grupa ta nadzoruje i kieruje całością projektu. Grupa Sterująca składa się z przedstawicieli (każdorazowo 1 osoba) SMI i UMWD oraz po dwóch liderów pięciu Grup Roboczych. Grupa składa się z 12 osób, spotyka się na regularnych spotkaniach (2 razy do roku). Na spotkaniach Grupy Sterującej zapadają decyzje dotyczące projektu oraz zapewniona jest wymiana informacji pomiędzy Grupami Roboczymi.

 

Regulamin Grupy Sterującej (link)

 

Rezultaty projektu

 

Najważniejszym rezultatem procesu współpracy transgranicznej będą broszury o strukturach, zadaniach i kompetencjach oraz procedurach administracyjnych na Dolnym Śląsku i Saksonii, szkice przyszłych projektów lub plany działań kolejnych przedsięwzięć, które będzie można zrealizować w kolejnej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

Odwiedzin 6680

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt