GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu październik 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 39
1
2
3
week 40
4
5
6
7
8
9
week 41
week 42
week 43

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

CELEM NADRZĘDNYM projektu jest stworzenie podstaw do strukturalnej zmiany w zakresie współpracy pomiędzy administracją Wolnego Kraju Związkowego Saksonii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz innymi współpracującymi z nimi jednostkami.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Poprawa znajomości struktur administracyjnych w Saksonii i na Dolnym Śląsku
 • Intensywna wymiana doświadczeń
 • Rozszerzenie kompetencji interkulturowych
 • Polepszenie znajomości języka sąsiada
 • Wyznaczenie wspólnych obszarów działań
 • Zbudowanie oraz wzmocnienie sieci współpracy

 

W ramach działań przewidzianych w projekcie zaplanowane są m.in. trzy konferencje, praktyki, wizyty studyjne, ekspertyzy oraz współpraca z instytucjami realizującymi strategiczne przedsięwzięcia na pograniczu saksońsko-polskim.


Praca merytoryczna i wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji obu regionów ma miejsce w ramach pięciu tematycznych Grup Roboczych. W skład polsko-niemieckich Grup Roboczych wchodzą zarówno przedstawiciele regionalnych jak i lokalnych samorządów, jednostek im podległych, związków oraz organizacji pozarządowych. W procesie współpracy transgranicznej weźmie udział około 60 pracowników administracji z Dolnego Śląska i Saksonii.


Efektem pracy Grup Roboczych będzie uzgodnienie wspólnych obszarów działań wykraczających poza okres trwania projektu, oraz wypracowanie idei projektów transgranicznych przeznaczonych do realizacji w przyszłym okresie programowania na lata 2014-2020.

 

Grupy Robocze w projekcie:

 • Rewitalizacja miast
 • Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi)
 • Rozwój obszarów wiejskich 
 • Komunikacja i transport
 • Polityka rynku pracy i demografia

 

Pracy Grup Roboczych towarzyszy ekspert naukowy, którego zadaniem jest ewaluacja procesu komunikacji, prowadzenie dokumentacji warsztatów oraz opracowanie wyników procesu współpracy Grup Roboczych w końcowej publikacji.

Odwiedzin 6669

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt