GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Konferencja w Dreźnie luty 2015

W dniu 26 lutego 2015 r. w Saksońskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, realizowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Projekt ten ma za zadanie intensyfikację współpracy administracji Wolnego Kraju Związkowego Saksonii i Województwa Dolnośląskiego. Ważnymi tematami projektu były rewitalizacja miast, rewitalizacja terenów pokopalnianych, rozwój obszarów wiejskich, transport i komunikacja oraz polityka rynku pracy i demografia. W ramach tych tematów utworzono Grupy Robocze. W ramach projektu odbyło się ok. 28 spotkań oraz wzięło w nim udział ok. 150 pracowników administracji i ekspertów. Ok. 650 osób wzięło udział w trzech konferencjach, zrealizowanych w ramach projektu.

 

 

Pan Dirk Dreßler, kierownik Wydziału ds. Europejskiego Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego podziękował wszystkim za zaangażowanie w trzyletnią realizację projektu, który jest bardzo dużym sukcesem. Wszyscy biorący udział w projekcie udowodnili, że dla nich współpraca dolnośląsko-saksońska jest niezmiernie ważna. Ogromnie pozytywne wrażenie wywołuje, osiągnięte w ramach projektu, rzeczywiste zintensyfikowanie współpracy administracji Wolnego Kraju Związkowego Saksonii i Województwa Dolnośląskiego. W trakcie trwania projektu zostało nawiązanych wiele osobistych kontaktów między współpracownikami obu administracji. Ponadto wiele osób rozpoczęło w nawiązaniu do projektu naukę języka polskiego i niemieckiego, aby ułatwić sobie komunikację z „sąsiadem”. I to właśnie jest właściwy sukces tego projektu.

 

 

W ramach konferencji zostały zaprezentowane wyniki studiów zleconych do realizacji w ramach Grup Roboczych. Były to następujące opracowania: „Miasto mądrej energii – przewodnik dla samorządów”, „Małe studium transgranicznej współpracy w regionie sąsiedzkim jeziora Berzdorfer See i kopalni odkrywkowej Turów”,„Kalendarz imprez na pograniczu Dolnego Śląska i Saksonii”, „Badanie ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu Euro-Nysa”, „Transgraniczna współpraca w zakresie kształcenia zawodowego: przykłady dobrych praktyk na obszarach niemieckich pograniczy”. Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać najnowszych informacji nt. Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

 

 

Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce kontynuować bogatą w sukcesy współpracę obu urzędów również w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. Na bazie projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” powstała idea projektu „PatoPa"-Partner to Partner. Planuje się, że współpraca merytoryczna i wymiana doświadczeń między dwoma regionami w odniesieniu do struktur administracji, zakresu kompetencji oraz aktualnych wyzwań i kierunków rozwoju, będzie odbywała się w ramach czterech Grup Roboczych: planowanie przestrzenne, zapewnienie warunków bytowych, rozwój regionalny i transgraniczne służby ratunkowe. Szkic projektu został dostarczony jako projekt flagowy do Instytucji Zarządzającej w listopadzie 2014 r.

.

Spotkania 12.02.2015W dniach 12-13 lutego 2015 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie dotyczące współpracy między Dolnym Śląskiem a Saksonią w ramach rozbudowy systemów przestrzennych obu regionów. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, przewodniczył mu Geodeta Województwa Dolnośląskiego – pan Robert Pajkert.

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. dr Peter Heinrich – Kierownik zarządu Stowarzyszenia Regionalnego Związku Planowania Łużyce Górne  - Dolny Śląsk oraz pani Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami funkcjonowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Niemczech. Dyskutowano nad dalszymi planami współpracy związanymi z harmonizacją i interoperacyjnością Geoportali.

 

Równolegle do spotkania dotyczącego Geoportali odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, podczas którego dokonano ewaluacji zrealizowanych w ramach projektu działań. Dyskutowano również o możliwościach współpracy w ramach Programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Spotkania 12.02.2015

W dniu 21.03.2013 r. członkowie polsko-niemieckej Grupy Roboczej nr 3 „Rozwój obszarów wiejskich“ odbyli wycieczkę studyjną po Dolnym Śląsku.

Brunów, 20-22.03.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożono wizytę m.in. w
• wiosce tematycznej w Mojeszu, której historia wsi związana jest z pobytem Napoleona oraz organizacją Niecodziennych Jarmarków Dziedzicowych. Uczestników ugościło Stowarzyszenie „Srebrna Dolina”.
• wiosce tematycznej w Henrykowie Lubańskim, w której zwiedzono m.in. nowo wyremontowane schronisko młodzieżowe oraz 1300- letniego Cisa leżącego na Szlaku Pielgrzymkowym Św. Jakuba. Uczestnicy wizyty posadzili też swoje drzewo Cisowe, otrzymując na pamiątkę dwujęzyczny certyfikat. Ugościło ich Stowarzyszenie rozwoju Henrykowa.
• wiosce tematycznej w Spytkowie - Wioska Czarodzieja. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z licznymi aktywnościami społecznymi realizowanymi przez Stowarzyszenie oraz degustacji lokalnych produktów przygotowanych przez Stowarzyszenie „Spytków bez granic” np. żurku, sodowych placków, gęsi nadziewanej naleśnikami, spytkowskich kopytek z bigosikiem, ciast „babuni” czy chleba na zakwasie.
• Nowogrodźcu-wyjątkowym mieście „garnka”, łączącego historię państwa wielokulturowego: czeskiego i pruskiego, katolickiego i protestanckiego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z projektami wspierającymi kulturę i zabytki na terenie miasta. Odwiedzili także nowoczesne przedszkole, które współpracuje z saksońskim miasteczkiem Königswartha realizując wspólnie programy edukacyjne.

Tematem przewodnim wizyty studyjnej było ukazanie aktywności lokalnych wspierających rozwój tradycji, podkreślających unikalność oraz patriotyzm lokalny na obszarach wiejskich. W licznych prezentacjach wspomniane były programy wspierające przedsięwzięcia na pograniczu takie jak m.in. PROW czy POWT Polska-Saksonia 2007-2013.

konfkonc12 października 2014 r. w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyła się konferencja „Wspólnie dla pogranicza” będąca podsumowaniem projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk-Saksonia” oraz 15.lecia współpracy między regionami. Konferencję otworzyli Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych – pan Krzysztof Bramorski oraz Sekretarz Stanu w Saksońskim Ministerstwie Środowiska i Rolnictwa – pan dr Fritz Jaeckel.

 

Zasadniczymi punktami konferencji były panele dyskusyjne: pierwszy podsumowujący efekty projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, drugi skupiający się na osiągnięciach i wyzwaniach pogranicza w kontekście 15 lat współpracy.

 

Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać wykładu na temat regionalizacji, wygłoszonego przez publicystę oraz znawcę stosunków polsko-niemieckich pana Adama Krzemińskiego oraz zdobyć wiedzę na temat projektw flagowych możliwych do realizacji w ramach programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

 

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób z Polski i z Niemiec.

 

Wszystkie prezentacje można pobrać ze strony: http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci-ewt/artykul/2-pazdziernika-2014-r-w-jeleniej-gorze-odbyla-sie-konferencja-wspolnie-dla-pogranicza/ 

 

Zdjęcia z konferencji: http://www.razemdlapogranicza.pl/index.php/galeria-zdjec/galeria/jelenia-gora-02102014

1 października 2014 r. odbyło się w Jeleniej Górze ostatnie już posiedzenie grupy sterującej w projekcie „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”

6. spotkanie GS - Jelenia Góra 1.10.2014

 

W pierwszej części dnia Dr obert Knippschild (opiekun naukowy projektu) przedstawił podsumowanie wszystkich rund warsztatowych, przeprowadzonych w pięciu Grupach Roboczych. Ostatnia 4. Runda Warsztatowa miała za zadanie wypracowanie ostatecznych efektów powstałych podczas prac grup roboczych. W każdej z grup zostało wypracowane konkretne opracowanie/ekspertyza. Dr Knippschild wskazał odpowiednio dla każdej grupy priorytet tematyczny, projekty które zostały wypracowane przez grupę oraz studium bądź opracowanie wydane na potrzeby grupy.

 

Następnie Liderzy Grup Roboczych po stronie polskiej i niemieckiej zaprezentowali efekty prac grup roboczych, będące wynikiem wszystkich czterech rund warsztatowych.

 

W GR 1 „Rewitalizacja miast” przedstawiono opracowanie pt „ Miasto mądrej energii – przewodnik dla samorządów” opisujący sposoby efektywnego zarządzania energią w miastach. GR 2 „Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi)” przygotowała opracowanie pn. „Streszczenie regionalnej koncepcji energetyczno-klimatycznej”, mające ogromne znaczenie dla polityki krajobrazowej i zagospodarowania przestrzennego. W ramach prac GR 3 „Rozwój obszarów wiejskich” powstał kalendarz wydarzeń kulturalno rozrywkowych na obszarach wiejskich po obu stronach granicy. Członkowie GR 4 „Komunikacja i transport” widzieli potrzebę przeprowadzenia badania ankietowego na obszarze obowiązywania biletu Euro Nysa, natomiast GR 5 „Polityka rynku pracy i demografia” skupiła swoją uwagę na przeprowadzeniu opracowania dot. dualnego systemu kształcenia na pograniczach.

 

W drugiej części dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać szczegółowej prezentacji raportu, powstałego z przeprowadzonych badań ankietowych na obszarze obowiązywania biletu Euro Nysa. Na zakończenie przestawione zostały założenia projektu flagowego będącego kontynuacją Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia w nowej perspektywie finansowej.

 

W pierwszych dniach grudnia 2013 r. członkowie Grupy Sterującej „Razem dla pogranicza” spotkali się w Dreźnie aby podsumować dotychczasową pracę w ramach warsztatów pięciu Grup Roboczych, funkcjonujących w projekcie oraz przedyskutować działania przewidziane na kolejny rok.

 

Trzecia runda warsztatowa, która zakończyła się tuż przed posiedzeniem Grupy Sterującej miała za zadanie wspólne wypracowanie szkiców projektowych. Ponadto w trakcie warsztatów Grup Roboczych odbyły się wizyty studyjne, które wzmocniły proces komunikacji. We wszystkich Grupach Roboczych argumentowano, iż saksońsko-dolnośląska współpraca powinna wykraczać poza kooperację na poziomie projektów. W trakcie posiedzenia przedstawiono wypracowane przez Grupy Robocze szkice projektowe tj.:

 

- Klimatyczne miasta (GR 1)

- Urbanistyka światła i dźwięku (GR 1)

- Edukacja zawodowa dla klimatu (GR 1)

- Przyszłościowe scenariusze rozwoju obszaru Turów – Berzdorf (GR 2)

- Geoportal (GR2)

- Niskoemisyjna koncepcja energetyczna dla krajobrazów powydobywczych (GR 2)

- Rozwój obszarów wiejskich (GR 3)

- EURO-NYSA-Bilet (GR 4)

- Nysa GO (GR 4)

- Transgraniczny rynek pracy (GR 5)

- Transgraniczny Rynek Edukacji Zawodowej - Marketing (GR 5)

- Telemedycyna 2020 - nowy model opieki w regionie granicznym Saksonii i Dolnego Śląska (GR 5).

 

Wszystkie propozycje spotkały się z pozytywną opinią członków GS, niektóre z nich poddano dyskusji i uzgodniono drobne modyfikacje i zmiany konieczne do wprowadzenia.

 

Powrócono do tego, iż podczas 3. Rundy Warsztatowej Grupy Robocze dyskutowały również o wykorzystaniu środków finansowych w celu utworzenia studium i koncepcji. Dokumenty te mają służyć wzmocnieniu współpracy lub fachowemu wsparciu w zakresie opracowywanych przyszłych projektów. Reprezentanci partnerów projektu omówili szczegółowo planowane działania i zakres odpowiedzialności za ich realizację. Ustalono, że po stronie dolnośląskiej będzie opracowanie analizy potrzeb w zakresie efektywności energetycznej w gminach leżących na pograniczu oraz realizacja wydarzenia z zakresu ochrony klimatu w miastach (GR 1) a także przeprowadzenie ankiety wśród podróżujących i korzystających z aktualnej oferty biletu EURO-NYSA (GR 4).

 

Natomiast strona saksońska odpowiedzialna będzie za analizę i ankietę nt. sąsiednich obszarów jeziora Berzdorfer i kopalni węgla brunatnego Turów (GR 2), przygotowanie kalendarza wydarzeń z zakresu rozwoju obszarów wiejskich (GR 3) oraz analizę i ocenę dobrych praktyk na transgranicznych rynkach pracy, leżących na innych pograniczach (GR 5).

Świeradów Zdrój, 11-13.06.2014

 

 

W dniach od 11 do 13 czerwca 2014 r. odbyły się ostatnie już warsztaty VI rundy warsztatowej. Na ternie Dolnego Śląska, w Świeradowie Zdroju, spotkała się grupa robocza nr I – Rewitalizacja miast. Podczas trzech dni obrad podsumowano wszystkie propozycje ważnych idei i pomysłów będących efektem wcześniejszych prac i ustaleń pomiędzy członkami grupy.

 

Miłków, 03-04.06.2014

 

 

W dniach od 03 do 04 czerwca 2014 r. Grupa Robocza nr 5 „Polityka rynku pracy i demografia“ spotkała się w Miłkowie k/Karpacza na swoich ostatnich warsztatach. Spotkanie służyło przede wszystkim podsumowaniu dotychczas wypracowanych rezultatów projektu.

 

Bautzen, 21-23.05.2014

 

Grupa Robocza 4 „Transport i komunikacja” spotkała się w Bautzen w dniach 21-23 maja 2014 r., podczas ostatniej rundy warsztatowej, odbywającej się w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”. Spotkanie było prowadzone przez liderów GR4, tj. pana Jörga Kellermanna z Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (SMI) i pana Łukasza Sęka z Urzędu Marszałkowskiego Województa Dolnośląskiego (UMWD).

 

Bautzen, 19-20.05.2014

 

 

W dniach od 19 do 20 maja br. w Bautzen spotkała się, po raz czwarty i ostatni, Grupa Robocza 2 Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi).

 

 

5. spotkanie GS - Bautzen, 28-29.04.2014

Wieczorem, 28 kwietnia o godz. 17-stej, podczas pierwszego dnia V Posiedzenia Grupy Sterującej projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia, spotkali się w celu uzgodnienia programów zaplanowanej wkrótce kolejnej rundy warsztatowej, liderzy Grup Roboczych, koordynatorki projektu i opiekun naukowy. Ponadto w trakcie rozmów liderzy Grup Roboczych wymienili się informacjami nt. aktualnie rozpisanych przetargów na studia/analizy oraz nt. wypracowania nowych idei projektowych.

 

Odwiedzin 6649

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt