GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu sierpień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 30
1
week 31
2
3
4
5
6
7
8
week 32
9
week 33
week 34
week 35

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

5. spotkanie GS - Bautzen, 28-29.04.2014

Wieczorem, 28 kwietnia o godz. 17-stej, podczas pierwszego dnia V Posiedzenia Grupy Sterującej projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia, spotkali się w celu uzgodnienia programów zaplanowanej wkrótce kolejnej rundy warsztatowej, liderzy Grup Roboczych, koordynatorki projektu i opiekun naukowy. Ponadto w trakcie rozmów liderzy Grup Roboczych wymienili się informacjami nt. aktualnie rozpisanych przetargów na studia/analizy oraz nt. wypracowania nowych idei projektowych.

 

 Podczas drugiego dnia, pani Maria Diersch (SMI) krótko podsumowała posiedzenie, które odbyło się wieczorem dnia poprzedniego. Następnie pan dr Robert Knippschild (opiekun naukowy) zaprezentował aktualny stan procesu kooperacji w Grupach Roboczych. Ponadto zaproponował on aby 4. Runda Warsztatowa skoncetrowana była na tematach takich, jak: proces realizacji przetargów na małe studia/analizy w poszczególnych Grupach Roboczych, aktualne priorytety nowej fazy programowania oraz dalsza instytucjonalna współpraca.

W ramach 4. Rundy Warsztatowej spotkała się dotychczas tylko Grupa Robocza 3. Rozwój Obszarów Wiejskich. Wyniki spotkania GR3 zaprezentowali wspólnie liderzy grupy: pani Anna Terlecka (UMWD) i pan Ralf Kregel (SMI). Pani dr Magdalena Belof (IRT) przekazała uczestnikom posiedzenia informację o przebiegu przetargu na studium w ramach GR1. Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie ogólnych wytycznych dla władz lokalnych i lokalnych polityków nt. możliwości i działań w dziedzinie energetycznej rewitalizacji miast. Broszura ma być wzorowana na publikacji Rady Europejskiej. Pan dyrektor RPV Oberlausitz-Niederschlesien (Regionalny Związek Planowania Górne Łużyce – Dolny Śląsk), dr Peter Heinrich, (RPV Oberlausitz – Niederschlesien) poinformował, iż w ramach 4. Rundy Warsztatowej GR2 chciałby zaprezentować przetłumaczoną na język polski „Regionalną Koncepcję Energetyczną Górnych Łużyc” oraz przedstawić i przedyskutować wraz ze zleceniobiorcą studium dotyczącego sąsiadujących ze sobą obszarów Berzdorfer See i aktywnej kopalni węgla brunatnego w Turowie, dalsze możliwości transgranicznego rozwoju tego regionu. Liderzy GR4: pan Jörg Kellermann (SMI) i pan Łukasz Sęk (UMWD) wyrazili w imieniu GR4 chęć kontynuacji, dobrze funkcjonującej od początku projektu współpracy, w formie nowych projektów w nowej fazie programowania (dalszy rozwój biletu Euro-Nysa, rozszerzenie platformy informacyjnej Neiße Go!, portal informacyjny nt. mostów i dróg na terenie pogranicza). Ponadto założono uzgodnienie wymiany instytucjonalnej danych GIS. Następnie liderzy zaznaczyli, iż dla współpracy w GR4 bardzo duże znaczenie miały wizyty studyjne i dlatego też, powinny one być kontynuowane w podobnej formie, w ramach projektu kontynuującego aktualny projekt. Pan Łukasz Sęk (UMWD) przekazał informację o tym, że przetarg na przeprowadzenie ankiety dot. użytkowania biletu Euro-Nysa wśród podróżnych, został już rozpisany. Pierwsze wyniki ankiety będą możliwe do prezentacji i dyskusji podczas 4. Rundy Warsztatowej GR4. Pani Danuta Florek (DWUP) i pan dr Ludwig Scharmann (SMI) podkreślil, iż szeroki zakres tematyczny GR5 był wyzwaniem. Ponadto poinformowali oni, że zagadnienia zabezpieczenia warunków bytowych przenikają do obszarów działań pozostałych Grup Roboczych. Działania GR5 koncentrowały się na kształceniu zawodowym w zakresie zdrowia i opieki, branży turystycznej i hotelowo-gastronomicznej oraz na kształceniu w ramach mechaniki samochodowej, gdyż te sektory charakteryzują się największym potencjałem transgranicznym. Podczas 4 Rundy Warsztatowej przeanalizowane będzie studium zlecone do wykonania w ramach GR5, w celu wspólnego wytyczenia wskazówek dalszej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Ponadto w trakcie tych warsztatów ponownie dyskutowane będą tematy, takie jak m.in.: kształcenie zawodowe, polityka rynku pracy. Pan dr Ludwig Scharmann (SMI) poinformował, że w ramach GR5 przyznano do wykonania zlecenie przygotowania studium dot. „Transgranicznej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego”, którego celem jest identyfikacja dobrych praktyk z niemiecko-francuskiego lub niemiecko-luksemburskiego pogranicza oraz przeanalizowanie możliwości wdrożenia ich na terenie dolnośląsko-saksońskiego pogranicza.

Podczas posiedzenia Grupa Sterująca zajmowała się również omówieniem aktualnego stanu programowania tj. nowego programu finansowania współpracy transgranicznej między Wolnym Krajem Związkowym Saksonią a Rzeczpospolitą Polską (Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020). Informacje nt. aktualnego stanu prac nad nowym programem zaprezentowała pani Alicja Przepiórska (UMWD). Od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 8 czerwca 2014 r. mają miejsce publiczne konsultacje owego programu. Z kolei dnia 27 maja 2014 r. odbędzie się prezentacja aktualnego stanu nowego programu w Zgorzelcu. W czerwcu 2014 r. zostanie przygotowana druga wersja nowego programu a następnie będzie ona przekazana do Komisji Europejskiej. Obszar wsparcia, w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, został pomniejszony (obszar powiatu wałbrzyskiego został wyłączony z obszaru wsparcia). Nowy program będzie miał prawdopodobnie budżet w wysokości 82,4 mln Euro. Nowym rozwiązaniem jest zasada 20%, umożliwiająca uczestnictwo w projekcie podmiotów spoza obszaru wsparcia (np. z obszaru Republiki Czeskiej). W jednej z prezentacji pani Alicja Przepiórska (UMWD) zaprezentowała tematy nowego programu oraz jego zasady przy administracyjnym wyborze projektów.

Następnie pan Frank Trepte (Sekretariat projektu, firma core-consult) przedstawił slajd, z omówionymi podczas ostatniego posiedzienia Grupy Sterującej, ideami projektowymi. Częściowo idee nowych projektów zostaną uzupełnione dzięki zleconym do wykonania, w ramach Grup Roboczych, studiów/koncepcji. Ze względu na to, że nie wszystkie założenia będące wkładem do nowych projektów, mogą zostać zrealizowane przez UMWD lub SMI, liderzy Grup Roboczych uzgodnią podczas 4. Rundy Warsztatowej w jaki sposób idee nowych projektów mogą być dalej realizowane. W idealnym przypadku potencjalni partnerzy projektu będą uczestnikami 4. Rundy Warsztatowej. Pani dr Magdalena Belof (IRT) wskazała, aby w ramach konferencji końcowej udostępnić informacje nt. wypracowanych w projekcie idei projektowych, w celu umożliwienia wymiany doświadczeń i informacji, która przyczyniłaby się do lepszej realizacji tych zaplanowanych projektów.

Ważnym tematem przedostatniego posiedzenia Grupy Sterującej było omówienie realizacji konferencji końcowej projektu. Zaplanowano, iż odbędzie się ona 2 października 2014 r. Podczas tego wydarzenia będzie również obchodzony jubileusz 15-lecia współpracy między Wolnym Krajem Związkowym Saksonią a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Konferencja ma na celu pokazanie w jaki sposób społeczeństwo, instytucje i przedsiębiorstwa mogą ze sobą współpracować transgranicznie. W jej ramach przewidziano dwa bloki tematyczne. Podczas pierwszego zostanie przedstawiony projekt „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”. Drugi blok będzie dotyczył dolnośląsko-saksońskiej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem regionu pogranicza. W dniu poprzedzającym konferencję końcową (1 października 2014 r.) zaplanowane jest ostatnie posiedzenie Grupy Sterującej.

Koordynatorka projektu ze strony UMWD, pani Alicja Przepiórska, odniosła się również do strony internetowej projektu. Poinformowała ona uczestników spotkania o tym, że istnieje możliwość publikacji na stronie projektu, informacji o wydarzeniach spoza projektu, które dotyczą saksońsko-dolnośląskiego pogranicza.

Uczestnicy Grupy Sterującej z radością przyjęli informację o dużym sukcesie wystawy „Pogranicze z lotu ptaka”, która powstała w ramach projektu. Pani Agata Dittrich (Sekretariat projektu, firma core-consult) przekazała uczestnikom informację nt. terminów prezentacji wędrującej wystawy. W lutym 2014 r. wystawa ta została pokazana w Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu. W marcu br. można było ją obejrzeć w budynku Powiatu Görlitz. Z kolei w trakcie miesiąca kwietnia i do 5 maja br. wystawa ta jest prezentowana w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Następnie będzie ona pokazana w ratuszu w Jeleniej Górze (5 maja do 30 maja), na Zamku Książ (czerwiec), w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (lipiec), podczas konferencji końcowej projektu (2 października), w Interdisziplinäres Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau w Görlitz (od ok. 6. do ok. 30 października) i podczas 2. Transgranicznych Targów Rolniczych w Löbau (31.10.-02.11.2014). Wystawa „Pogranicze z lotu ptaka” cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga wielu zwiedzających.

Odwiedzin 6595

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt