GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu sierpień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 30
1
week 31
2
3
4
5
6
7
8
week 32
9
week 33
week 34
week 35

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Bautzen, 19-20.05.2014

 

 

W dniach od 19 do 20 maja br. w Bautzen spotkała się, po raz czwarty i ostatni, Grupa Robocza 2 Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi).

 

 

Na początku warsztatów opiekun naukowy dr Robert Knippschild nawiązał do 3. Rundy Warsztatowej, która była połączona z wizytą studyjną. Obszary działań GR2 obejmowały aktywne kopalnie, jak i te, które zakończyły swoją działalność wydobywczą. Mottem działania GR2 było „Od dymu i węgla do wody i zieleni“.

 

W pierwszej części posiedzenia pan Frank Sander (Lfulg) zaprezentował szkic projektowy „Koncepcje energetyczna dla krajobrazów powydobywczych”, który był intensywnie dyskutowany. Następnie pan Dariusz Zięba (IRT) zaprezentował uczestnikom informacje nt. polityki krajobrazowej dla Województwa Dolnośląskiego. Główne założenia w tym zakresie będą omawiane i wybierane podczas posiedzenia Zarządu w czerwcu br. Efektem tych ustaleń będzie opracowanie Planu Polityki Krajobrazowej dla Województwa Dolnośląskiego (Ramowy Plan Krajobrazowy). W zakresie tym przewidziane są również konsultacje z przedstawicielami Saksonii, w szczególności z RPV Oberlausitz – Niederschlesien (Regionalny Związek Planowania Górne Łużyce – Dolny Śląsk). Ponadto sprawdzone zostanie, czy w ramach środków finansowych projektu „Razem dla pogranicza” byłoby możliwe przetłumaczenie na język polski Ramowego Planu Krajobrazowego Regionu Planistycznego Górne Łużyce – Dolny Śląsk. Pan dyrektor RPV Oberlausitz – Niederschlesien (Regionalny Związek Planowania Górne Łużyce – Dolny Śląsk), dr Peter Heinrich poinformował uczestników o stanie tłumaczenia na język polski i przygotowania do druku „Regionalej Koncepcji Energetycznej dla Łużyc i Dolnego Śląska”. Dużo czasu uczestnicy spotkania przeznaczyli na dyskusję nt. idei projektu, polegającego na połączeniu geoportali z Saksonii i Dolnego Śląska. W związku z tym ustalono przeprowadzenie spotkania z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Staatsbetrieb Geoinformation und Vermessung Sachsen (Państwowy Zakład Geoinformacji i Geodezji Saksonia). Zakłada się, że przy połączeniu geoportali funkcjonujących na Dolnym Śląsku i Saksonii nie powstanie żadna dodatkowa nowa infrastruktura. Bardzo ważnym tematem warsztatów były również zagadnienia procedur otrzymywania pozwoleń w górnictwie oraz problemy akceptacji społecznej nowych odkrywek węgla. Pan dr Peter Heinrich (RPV) przedstawił aktualny stan sytuacji górnictwa w Saksonii, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania zatwierdzenia planów odkrywki węgla brunatnego w Nochten.

 

Drugi dzień warsztatów rozpoczął wykład pana Franka Trepte (Sekretariat projektu, firma core consult) nt. nowego Operacyjnego Programu Polska – Saksonia 2014-2020 (Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020). Zaprezentowane zostały cztery osie priorytetowe: wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, mobilność regionalna, potencjał społeczny/nauka przez całe życie oraz współpraca instytucjonalna. Nabory na projekty będą miały zamknięty charakter. Z kolei projekty flagowe o strategicznym znaczeniu dla obszaru wsparcia, będą mogły być zgłaszane w sposób ciągły. Dofinansowanie będzie wynosiło 85%. Ponadto podczas spotkania omawiane było przygotowanie studium nt. turystycznego znaczenia jeziora Berzdorfer dla Powiatu Zgorzelec oraz aktywacja potencjałów rozwojowych terenów pokopalnianych w Turowie. W tym celu ma zostać przeprowadzona ankieta, której zadaniem będzie identyfikacja potencjalnych grup celowych i ich oczekiwań. Zaplanowane badanie nt. perspektyw przyszłościowego rozwoju dla jeziora Berzdorfer, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań i kształtu ankiety, zaprezentował pan Kaup z firmy Richter + Kaup Ingenieure und Planer. Aby uzyskać informacje nt. pochodzenia osób korzystających z jeziora Berzdorfer oraz przyczyn z jakich osoby te korzystają z tego obszaru, zostanie przygotowana krótka ankieta, poruszająca podstawowe kwestie. Ma to na celu rozwinięcie u respondentów poczucia wyróżnienia udziałem w ankiecie i jednocześnie uniknięcie poczucia obciążenia udziałem w ankiecie. Ankieta mogłaby również przyczynić się do większego zaangażowania o różnym charakterze ze strony społeczności, w zakresie korzystania z jeziora. Ankieta zostanie przeprowadzona w dniu wolnym od pracy, kiedy nad jeziorem będzie duża liczba wypoczywających (Święto Zesłania Ducha Świętego, sobota po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego). Respondenci powinni reprezentować całą społeczność a ankieta powinna oddawać ich nastroje, preferencje i opinie. W ankiecie padną pytania nt. wieku, płci, miejsca zamieszkania itd. Ankieterzy zostaną podzieleni na grupy wg wieku, płci oraz narodowości. Będą oni ankietowali w większości osoby ze swojej kategorii wiekowej. Z zespołu ankieterów zostaną utworzone niemiecko-polskie grupy. Również niemiecko-czeski zespół ankieterów jest możliwy. Firma Richter + Kaup współpracuje przy ankiecie z uczniami gimnazjum Joliot-Curie z Görlitz. Ankiety zostaną wprowadzone do systemu komputerowego i ocenione przy pomocy programu Acess. Dzięki temu możliwe jest selektywne opracowanie danych wg danego pytania. Na końcu będzie miała miejsce dyskusja nt. perspektyw i dalszego postępowania w zakresie przyszłej współpracy.

 

Kontynuacja współpracy w zakresie Grupy Roboczej powinna być prowadzona we większej kooperacji z gminami, czego oczekiwaliby przedstawiciele GR zarówno z Polski, jak i Saksonii. Zakres tematyczny prac GR mógłby zostać pozszerzony o obszar Muskauer Faltenbogen (Łuk Mużakowski), gdyż Powiat Żagań będzie w obszarze wsparcia nowego programu współpracy Polski i Saksonii. Liderzy GR2, pan dr Peter Heirnich i pan dr Jan Blachowski byli zgodni co do przyszłej współpracy. „Tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, mają możliwość odkrycia, jak daleko można pójść”.

Odwiedzin 6595

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt