GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu sierpień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 30
1
week 31
2
3
4
5
6
7
8
week 32
9
week 33
week 34
week 35

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Bautzen, 21-23.05.2014

 

Grupa Robocza 4 „Transport i komunikacja” spotkała się w Bautzen w dniach 21-23 maja 2014 r., podczas ostatniej rundy warsztatowej, odbywającej się w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”. Spotkanie było prowadzone przez liderów GR4, tj. pana Jörga Kellermanna z Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (SMI) i pana Łukasza Sęka z Urzędu Marszałkowskiego Województa Dolnośląskiego (UMWD).

 

 

Na początku warsztatów pan dr Robert Knippschild, pełniący funkcję opiekuna naukowego, nawiązał do wyników 3. Rundy Warsztatowej. Następnie pan Łukasz Sęk (UMWD) poinformował uczestników o stanie przygotowań ankiety, która zostanie przeprowadzona wśród podróżnych w celu uzyskania informacji nt. korzystania z biletu Euro-Nysa. Ankieta zostanie przeprowadzona w czerwcu/lipcu 2014 r., czyli w czasie kiedy jest duża liczba podróżujących. Zaplanowano, iż w badaniu ankietowym weźmie udział 1400 podróżnych. Badanie to zostanie przeprowadzone podczas dwóch siedmiodniowych etapów, przy czym między poszczególnymi etapami będzie miał miejsce odstęp czasowy w postaci 21 dni. Opracowane ankiety w szczegółowy sposób, zaprezentowali pan Łukasz Sęk i pani Anna Kucharska (Dolnośląska Służba Dróg i Kolej, DSDiK). Uczestnicy warsztatów intensywnie dyskutowali o pytaniach zawartych w ankiecie. Ankieta skierowana będzie nie tylko dla turystów, ale również dla osób dojeżdżających do pracy w regionie, w celu zbadania w jakim stopniu grupy te korzystają z biletu Euro-Nysa. Pan Lutz Günther (Landesamt für Straßenbau und Verkehr, LASuV Bautzen/ Krajowy Urząd Budowy Dróg i Komunikacji, Bautzen) przedstawił uczestnikom ideę nowego projektu, dotyczącego mostów granicznych i dróg na obszarze pogranicza. Ta koncepcja nowego projektu została wypracowana w ramach działań GR4 i zakłada się, że powinna ona zostać zrealizowana w nowym okresie programowania. Idea tego nowego projektu w postaci portalu online, została zaprezentowana przez LASuV przedstawicielom gmin u których wywołała ona duże zainteresowanie. Następnie pani Anna Kucharska (DSDiK) poinformowała o problemach w znalezieniu partnerów z Saksonii, przy projektach dotyczących budowy dróg w regionie dolnośląsko-saksońskiego pogranicza. Trzy z tych projektów mają priorytetowy charakter. Z kolei w odniesieniu do mostów granicznych, nieposiadających właściciela/zarządcy, jest jeszcze wiele niewiadomych w zakresie prawnych uwarunkowań dotyczących odpowiedzialności i zarządzaniem tymi obiektami. W związku z tym istenieje pilna potrzeba podjęcia adekwatnych działań w tym obszarze. Problemy te, mogłyby zostać rozwiązane w ramach nowego projektu, realizowanego w nowym okresie programowania. Wg pana Günthera (LASuV) przy rozwoju nowego projektu należałoby się kierować następującą dewizą „Nie tak dokładnie jak to jest konieczne, ale tak dokładnie jak to jest możliwe”. Ważnym tematem warsztatów była również dyskusja nt. wymiany danych w zakresie infrastruktury drogowej i rozbudowy instytucjonalnej współpracy.

 

Drugi dzień warsztatów rozpoczęło wystąpienie pana Franka Trepte (Sekretariat projektu, firma core consult) nt. nowego Operacyjnego Programu Polska – Saksonia 2014-2020 (Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020) ze szczególnym uwzględnieniem osi priorytetowej nr II i III. Kolejnymi tematami, które poruszano podczas warsztatów, był portal internetowy Nysa Go! oraz bilet Euro-Nysa. Tematy te zostały przestawione przez pana Mirosława Matusiaka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pana dyrektora Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz – Niederschlesien (ZVON, Związek Komunikacyjny Górne Łużyce – Dolny Śląsk) i pana Dirka Benofskyego (ZVON). Z kolei pan Jerzy Zieliński, sekretarz z Urzędu Miasta Bolesławiec, zaprezentował uczestnikom przygotowywany projekt „Intermodalny Punkt Przesiadkowy”. W odniesieiu do tego projektu nadal trwają poszukiwnia partnera po saksońskiej stronie.

 

Uczestnicy Grupy Roboczej stwierdzili, że transport dalekobieżny własciwie został wycofany z terenu pogranicza. Na trasie długości 220 km od Drezna do Wrocławia, jeżdżą tylko pociągi regionalne. Zatem wzdłuż III. Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który w trakcie poszerzenia Unii Europejskiej zdefiniowany został jako priorytetowa oś transportowa, nie kursuje w tym momencie żaden pociąg dalekobieżny. W ten sposób Saksonia jest całkowicie odcięta komunikacyjnie od ponadregionalnych połączeń pociągowych w Polsce.
Na końcu spotkania debatowano nad rodzajem współpracy i perspektywą działania Grupy Roboczej 4 po zakończeniu projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia. Grupa Robocza 4 jednogłośnie opowiedziała się za koniecznością kontynuacji aktulanego projektu.

Odwiedzin 6595

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt