GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu październik 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 39
1
2
3
week 40
4
5
6
7
8
9
week 41
week 42
week 43

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

PORÓWNANIE STRUKTUR PAŃSTWOWYCH I ADMINISTRACYNYCH W NIEMCZECH I POLSCE

 

Struktury państwowe i administracyjne w Niemczech


Republika Federalna Niemiec jest państwem federacyjnym. Kompetencje ustawodawcze i wykonawcze są podzielone między federacją i 16 krajami związkowymi. Każdy kraj związkowy ma swoją konstytucję oraz samodzielne organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Bundestag jest parlamentem federalnym z kompetencjami ustawodawczymi wyznaczonymi w Ustawie zasadniczej. Poprzez Radę Federacji [niem. Bundesrat] kraje związkowe uczestniczą w procesie ustawodawczym w obrębie federacji oraz w jej administracji. Głową państwa jest Prezydent Federalny wybierany przez Zgromadzenie Federalne. Kanclerz Federalny jest szefem rządu, a wybierany jest przez Bundestag.

 

Organem ustawodawczym w 16 krajach związkowych są parlamenty krajowe. Co do zasady kraje mają prawo ustawodawcze, o ile Ustawa zasadnicza nie przyznaje kompetencji ustawodawczej federacji. Rządy krajowe składają się z wybranego przez parlament danego kraju szefa rządu oraz mianowanych przez niego ministrów (zwanych w niektórych krajach związkowych senatorami).

 

Niższy szczebel władzy stanowią powiaty, miasta na prawach powiatów, gminy miejskie [niem. Stadt] oraz gminy wiejskie [niem. Gemeinde]. Ustawa zasadnicza nadała powiatom i gminom prawo do samorządności we wszelkich sprawach lokalnych społeczności.

 

Struktury państwowe i administracyjne w Polsce


Rzeczpospolita Polska jest państwem unitarnym. Parlament składa się z dwóch izb (Sejm i Senat). Sejm posiada funkcję ustawodawczą oraz kontrolną. Senat jako drugi z organów władzy ustawodawczej ma prawo do inicjatywy ustawodawczej i uczestniczy w uchwalaniu ustaw. Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu tworzy Zgromadzenie Narodowe. Na czele władzy wykonawczej stoi wybrany w wyborach bezpośrednich Prezydent Państwa oraz Rada Razem dla Pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia 6 Ministrów wraz z Prezesem Rady Ministrów. Do centralnej administracji rządowej zalicza się również wojewodów, jako reprezentantów Rady Ministrów w 16 województwach. Wojewoda wraz z podlegającymi mu urzędami wojewódzkimi obejmuje funkcję urzędu nadzorującego organy samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina). Innymi jego kompetencjami są m.in. zapobieganie zagrożeniom, statystyka, zarządzanie cłem i finansami, nadzór budowlany (dodatkowo częściowo na poziomie powiatowym).

 

Struktura samorządu terytorialnego w Polsce jest trójstopniowa i składa się z poziomów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Każde województwo jako organ samorządowy posiada własne przedstawicielstwo – sejmik i przez niego wybrany zarząd województwa wraz z przewodniczącym, czyli marszałkiem. Praca zarządu województwa wspierana jest przez urzędy marszałkowskie oraz inne jednostki administracji. Do zadań samorządów wojewódzkich należą m.in. rozwój regionalny, zapewnienie usług publicznych, stymulowanie działań gospodarczych, ochrona obszarów przyrody i kultury, bezpieczeństwo oraz polityka transportowa.

 

Niższy poziom samorządu terytorialnego tworzą powiaty (w tym także miasta na prawach powiatu zwane również powiatami grodzkimi) i gminy.

 

 

Więcej informacji o strukturach w Saksonii i na Dolnym Śląsku można znaleźć w "Podręczniku Struktur i Kompetencji Administracyjnych", opublikowanym w ramach projektu pod kierunkiem dr. inż. Roberta Knippschilda.

 

 

Odwiedzin 6669

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt