GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

24-25.03.2014_4 

W dniach od 24/25 marca 2014 r. Grupa Robocza nr 3 „Rozwój obszarów wiejskich“ spotkała się w Szczawnie Zdroju na swoich czwartych, a zarazem ostatnich, w projekcie „Razem dla pogranicza” warsztatach roboczych.
Przedmiotem Czwartej Rundy Warsztatowej było przede wszystkim skonkretyzowanie i omówienie koncepcji przyszłych projektów i ustalenie dalszego sposobu działania, w celu urzeczywistnienia wypracowanych propozycji.

 

 

Po powitaniu przez liderów Grupy Roboczej pan P. Czyszczonia (UMWD) i p. R. Kregla (SMI) oraz krótkiej prezentacji wszystkich uczestników, opiekun naukowy projektu dr. Knippschild podsumował poprzednie warsztaty Grupy Roboczej nr 3. W szczególności zwrócił uwagę na zidentyfikowane obszary zainteresowań i działań: wsie tematyczne, kulturę budownictwa, prezentację produktów regionalnych oraz wspólny kalendarz imprez, które będą podstawą do opracowania wspólnych pomysłów na przyszłe projekty.

 

Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie jaki produkt wypracowany zostanie przez Grupę Roboczą „Rozwój obszarów wiejskich” i czy rezultatem pracy tej grupy będą konkretne, gotowe do realizacji projekty.
W tym celu pan P. Kurant (UMWD) zaprezentował aktualny stan prac nad programem operacyjnym Polska-Saksonia na lata 2014-2020, zwracając się do uczestników z prośbą o wypracowanie konkretnych pomysłów projektowych, które mogłyby być kontynuowane w ramach wsparcia zadań dot. dziedzictwa kulturowego w nowej perspektywy finansowej. Deklaracja wsparcia i gotowość dalszej współpracy wyrażona została przez koordynatorów projektu, zarówno ze strony UMWD (Pani Alicja Przepiórska) jak i SMI (Pani Maria Diersch).


W drugiej części spotkania omówiono dwa ważne zagadnienia: wioski tematyczne i architekturę na obszarach wiejskich.


W temacie „Wioski tematyczne” pojawiła się potrzeba opracowania wspólnego polsko-saksońskiego przewodnika. Prace nad nim poprzedzone zostaną planowaną na 2015 r. konferencją połączoną z wymianą doświadczeń i wizytą studyjną. Realizacji i sfinansowania konferencji podjął się UMWD.


Następnie Grupa Robocza przeszła do omawiania tematu architektury na obszarach wiejskich. Zaproszona ekspertka - pani prof. Irena Niedźwiecka-Filipiak - przedstawiła prezentację dot. zmian w architekturze wiejskiej i potrzeb projektowania ruralistycznego, wywołanych zachodzącymi przeobrażeniami życia na wsi, a co za tym idzie zmianą charakteru krajobrazu wsi. Konieczność ujęcia w tematyce nie tylko architektury, ale również takich aspektów jak: aspekt społeczny, techniczny, przyrodniczy i ekonomiczny był przedmiotem dyskusji, w której aktywnie uczestniczyli także eksperci. Zwrócono uwagę na konieczność wspierania inicjatyw transgranicznych, nastawionych na propagowanie pozytywnych rozwiązań architektonicznych, w tym realizację konkursów architektonicznych oraz wydawanie przewodników czy poradników popularyzujących wartość architektury wiejskiej. Do pożądanych działań wspierających zaliczono wizyty studyjne, seminaria czy konferencje.

 

Drugi dzień posiedzenia Grupy Roboczej rozpoczęła dyskusja nad stworzeniem Centrum Koordynacji Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako ciała doradczego, skupiającego najważniejsze podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich po obu stronach granicy.


Niewątpliwie jednak ostatni dzień warsztatów poświecony był szczególnie rozmowom na temat możliwości i celowości kontynuacji prac grupy zajmującej się rewitalizacją obszarów wiejskich w kolejnej edycji projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”. Uczestnicy i członkowie Grupy Roboczej nr 3 zgodnie stwierdzili, że w prace ich grupy powinny być kontynuowane oraz zaproponowali trzy podstawowe obszary, które będą przedmiotem prac w kolejnej edycji projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”. Były by to: WIOSKI TEMATYCZNE, ARCHITEKTURA WSI oraz MARKETING REGIONALNY.


Tym samym obie instytucje realizujące dotychczasowy projekt „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” – Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zostały upoważnione do opracowania kolejnego wniosku projektowego. Pani Maria Diersch (SMI) dziękując za wspólną pracę poinformowała o planach obu instytucji dot. złożenia propozycji projektu, który będzie ukierunkowany na podtrzymywanie procesu komunikacji pomiędzy administracjami, który został zapoczątkowany dzięki projektowi „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”.


W podsumowaniu uczestnicy wskazali korzyści jakie osiągnięto dzięki działaniom podjętym w ramach Grupy Roboczej nr 3. Są to m.in. rozpoznanie wspólnych tematów do realizacji na obszarach wiejskich, możliwość obustronnej współpracy i poznania partnerów, zwiększenie zainteresowania realizacją projektów finansowanych ze środków UE, w tym na współpracę transgraniczną, wymiana doświadczeń a przez nią zdobycie zaufania i otwarcie na współpracę. 


Najlepszą puentą zakończonych warsztatów Grupy Roboczej „Rozwój obszarów wiejskich” są słowa wypowiedziane przez panią Marię Diersch (SMI), że sukces Grupy Roboczej to sukces projektu, a projekt może być tylko tak dobry, jak dobrzy są jego członkowie.


Dziękujemy wszystkim członkom, ekspertom, prelegentom, uczestnikom Grupy Roboczej nr 3 za aktywną i kreatywną pracę podczas trwania projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”.

 

24-25.03.2014_1  24-25.03.2014_2  24-25.03.2014_3

Odwiedzin 6649

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt