GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Spotkanie Grupy Roboczej II - 21-23.10.2013

 

 

W dniach od 21 do 23 października br. Grupa Robocza – „Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi)", spotkała się w Bolesławcu na trzeciej rundzie warsztatowej.

 

W pierwszej części obrad przypomniano i podsumowano wnioski z poprzednich warsztatów. Dyskusja toczyła się wokół transformacji obszarów górniczych w podziale na dwa nurty:
• Czynne i przyszłe obszary wydobycia ze szczególnym ukierunkowaniem na turystykę i rekreację
• Obszary poeksploatacyjne (rekultywacja i rewitalizacja społeczno ekonomiczna, wymiana doświadczeń dot. przemian strukturalnych w obszarach górniczych)
W kolejnej części uczestniczy wypracowali najistotniejsze propozycje projektowe, które zostaną zaprezentowane podczas posiedzenia Grupy Sterującej na początku grudnia br. i być może zostaną przewidziane do realizacji w nowym okresie programowania 2014-2020.
Wspomniano o przygotowaniu opracowania dot. turystycznego znaczenia zalewu Berzdorfe See dla powiatu zgorzeleckiego i potencjału obszarów poeksploatacyjnych w Turowie. Opracowanie poprzedzone zostanie badaniem ankietowym mającym na celu zidentyfikowanie potencjalnego odbiorcy i jego oczekiwań.
Kolejnym efektem prac grupy roboczej jest propozycja przygotowania i przetłumaczenia koncepcji energetyczno – klimatycznej dla obszaru pogranicza.
Wiele rozmawiano też o szkicu projektu, który mógłby objąć swoim zasięgiem tematyczne szlaki kulturowe dotyczące obszarów pokopalnianych. Stworzenie tak zwanej turystyki tematycznej na obszarach postindustrialnych.
Pod dyskusję podano również możliwość integracji geoportali funkcjonujących po obu stronach granicy. Uczestnicy zastanawiali się w jaki sposób można zapełnić tzw. białe plamy dotyczące przekazu danych, z którymi niestety mamy do czynienia po obu stronach granicy.
Nad całością obrad czuwał opiekun naukowy projektu pan Robert Knnipschild. Efektem jego sprawnej moderacji było ustalenie dalszych kroków, polegające na zintensyfikowaniu prac w ramach grupy roboczej i przygotowaniu przez wyznaczonych przedstawicieli ze strony polskiej i niemieckiej szkiców projektowych w ramach podejmowanych dyskusji.
W trakcie tej rundy warsztatowej przewidziano wizytę studyjną, która odbyła się 22 października na terenie Zakładów Górniczych Polska Miedź S.A w Lubinie.
Przedstawiciele KGHM pokazali uczestnikom i szczegółowo omówili proces wydobycia surowca. Teoria została poparta praktyką, umożliwiono nam zjazd pod ziemię i zapoznanie się z bliska z pracą górnika. Kolejnym etapem było odwiedzenie Zakładu Wzbogacania Rud gdzie urobek jest transportowany w celu dalszej obróbki. Uczestnicy mogli dokładnie poznać proces obróbki rudy miedzi zmierzający do pozyskania czystego surowca. W Zakładzie Wzbogacania Rud przedstawiono pokrótce kolejno stosowane operacje w celu uzyskania produktu końcowego: przesiewanie i kruszenie, mielenie i klasyfikację, flotację oraz zagęszczanie, filtrację i suszenie. Urobek po przejściu całego tego procesu technologicznego w postaci koncentratu transportuje się do huty, natomiast odpady pompowane są bezpośrednio na składowisko „Żelazny most", które było ostatnim etapem wizyty studyjnej. Wizyta studyjna dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu wrażeń i pozwoliła na skonfrontowanie polsko niemieckich doświadczeń.

 

Spotkanie Grupy Roboczej II - 21-23.10.2013 Spotkanie Grupy Roboczej II - 21-23.10.2013

 

Odwiedzin 6649

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt