GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

W pierwszych dniach grudnia 2013 r. członkowie Grupy Sterującej „Razem dla pogranicza" spotkali się w Dreźnie aby podsumować dotychczasową pracę w ramach warsztatów pięciu Grup Roboczych, funkcjonujących w projekcie oraz przedyskutować działania przewidziane na kolejny rok.


Trzecia runda warsztatowa, która zakończyła się tuż przed posiedzeniem Grupy Sterującej miała za zadanie wspólne wypracowanie szkiców projektowych. Ponadto w trakcie warsztatów Grup Roboczych odbyły się wizyty studyjne, które wzmocniły proces komunikacji. We wszystkich Grupach Roboczych argumentowano, iż saksońsko-dolnośląska współpraca powinna wykraczać poza kooperację na poziomie projektów. W trakcie posiedzenia przedstawiono wypracowane przez Grupy Robocze szkice projektowe tj.:
• Klimatyczne miasta (GR 1)
• Urbanistyka światła i dźwięku (GR 1)
• Edukacja zawodowa dla klimatu (GR 1)
• Przyszłościowe scenariusze rozwoju obszaru Turów – Berzdorf (GR 2)
• Geoportal (GR2)
• Niskoemisyjna koncepcja energetyczna dla krajobrazów powydobywczych (GR 2)
• Rozwój obszarów wiejskich (GR 3)
• EURO-NYSA-Bilet (GR 4)
• Nysa GO (GR 4)
• Transgraniczny rynek pracy (GR 5)
• Transgraniczny Rynek Edukacji Zawodowej - Marketing (GR 5)
• Telemedycyna 2020 - nowy model opieki w regionie granicznym Saksonii i Dolnego Śląska (GR 5).
Wszystkie propozycje spotkały się z pozytywną opinią członków GS, niektóre z nich poddano dyskusji i uzgodniono drobne modyfikacje i zmiany konieczne do wprowadzenia.
Powrócono do tego, iż podczas 3. Rundy Warsztatowej Grupy Robocze dyskutowały również o wykorzystaniu środków finansowych w celu utworzenia studium i koncepcji. Dokumenty te mają służyć wzmocnieniu współpracy lub fachowemu wsparciu w zakresie opracowywanych przyszłych projektów. Reprezentanci partnerów projektu omówili szczegółowo planowane działania i zakres odpowiedzialności za ich realizację. Ustalono, że po stronie dolnośląskiej będzie opracowanie analizy potrzeb w zakresie efektywności energetycznej w gminach leżących na pograniczu oraz realizacja wydarzenia z zakresu ochrony klimatu w miastach (GR 1) a także przeprowadzenie ankiety wśród podróżujących i korzystających z aktualnej oferty biletu EURO-NYSA (GR 4).
Natomiast strona saksońska odpowiedzialna będzie za analizę i ankietę nt. sąsiednich obszarów jeziora Berzdorfer i kopalni węgla brunatnego Turów (GR 2), przygotowanie kalendarza wydarzeń z zakresu rozwoju obszarów wiejskich (GR 3) oraz analizę i ocenę dobrych praktyk na transgranicznych rynkach pracy, leżących na innych pograniczach (GR 5).
Następne posiedzenie Grupy Sterującej przewidziane jest na II kwartał 2014 r.

Odwiedzin 6649

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt