GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu październik 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 39
1
2
3
week 40
4
5
6
7
8
9
week 41
week 42
week 43

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Parlament Europejski stwierdził, że polityka spójności nie może w pełni rozwijać swego potencjału w podejmowaniu wyzwań, czego przyczyną są m.in. różne modele struktur regionalnych państw członkowskich. W regionach rzadko istnieją możliwości koordynacji interregionalnej oraz brak jest funkcjonującego systemu współpracy między narodowymi, regionalnymi a lokalnymi władzami. Realizowany przez nas projekt jest odpowiedzią na te problemy i bolączki.

 

Projekt jest zgodny z inicjatywą polityczną Wolnego Państwa Saksonii i Województwa Dolnośląskiego, która ma na celu poprawę współpracy pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem oraz stworzenie obszaru wiodącego pod względem gospodarczymi kulturalnym.We wspólnych porozumieniach Premierów Wolnego Państwa Saksonii i Marszałków Dolnego Śląska z 17 września 1999r. i 1 grudnia 2009r. oba regiony deklarują pogłębienie kooperacji celem wspólnego podejmowania wyzwań spowodowanych procesem globalizacji (zaopatrzenie w energię, zmiany klimatu, rozwój demograficzny i rynek pracy, wykorzystywanie potencjałów i szans). Szczególna rola w tym procesie przypada samorządom regionalnym obydwu regionów, które poprzez koordynację swych działań powinny tworzyć podstawę powiązań transgranicznych obu regionów.

 

Współpraca utrudniona jest poprzez niedostateczną koordynację, brak kontynuacji działań i strategicznego zorientowania kooperacji. Zarówno na Dolnym Śląsku, jak i Saksonii zauważyć można niewystarczającą wzajemną znajomość struktur administracyjnych, podziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych oraz bariery językowe, które to w znacznym stopniu ograniczają współpracę. W umowie koalicyjnej piątego okresu legislacyjnego Parlamentu Saksońskiego partnerzy koalicji deklarują: „Poprzez silniejsze zazębianie się planowania regionalnego, dalszą rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej oraz lepsze transgraniczne zarządzanie regionalne wspierać będziemy zrastanie się regionu Saksonia-Czechy-Dolny Śląsk pod względem gospodarczymi i kulturowym”. Działania te utwierdziły Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w przekonaniu o przygotowaniu wspólnego projektu. Pomysłodawcą projektu był Urząd Marszałkowski. Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – referat 45 – przejął inicjatywę i opracował we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego projekt polepszenia znajomości struktur administracyjnych obu regionów oraz wzrostu intensywności wymiany doświadczeń i wzmocnienia kompetencji interkulturalnych pracowników.

 

Decyzją Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wspópracy transgranicznej Polska-Sakonia 2007-2013 w Dreźnie projet został zaakceptowany do realizacji we wrześniu 2011 roku.

Odwiedzin 6669

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt